Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Transportu weksli do Fundacji MSP

Warszawa, dnia 29.01.2021 r.

 

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące Transportu weksli na trasie:

1) Agencja Rozwoju Pomorza SA - Al. Grunwaldzka nr 472D, 80-309 Gdańsk

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

2) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - ul. Kordylewskiego nr 11, 31-542 Kraków

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

3) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – ul. Szopena nr 51, 35-959 Rzeszów

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

4) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - ul. Piekary nr 19, 61-823 Poznań

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

5) Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - ul. Karmelkowa nr 29, 52-437 Wrocław

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie transportu weksli na trasie Gdańsk-Warszawa, Kraków-Warszawa, Rzeszów-Warszawa, Poznań-Warszawa, Wrocław -Warszawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Przedmiotem transportu jest łącznie 34 sztuki weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według następującej specyfikacji:

 

1. Transport na trasie Gdańsk - Warszawa


        

Lp.

Nr umowy o dofinansowanie

 

Wartość dofinansowania z umowy

1

UDA-POIG.06.01.00-08-029/12-00

199 588,60

2

UDA-POIG.04.04.00-08-021/13-00

20 587 200,00

3

UDA-POIG.08.02.00-08-041/12-00

469 187,80

4

UDA-POIG.01.04.00-22-023/11-00

5 308 600,00

 

2. Transport na trasie Kraków - Warszawa

 

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.02.00-12-211/12-00

288 045,20

 

2

UDA-POIG.04.04.00-12-059/13-00

25 050 000,00

 

3

UDA-POIG.05.04.01-12-024/13-00

314 996,96

 

4

UDA-POIG.08.01.00-12-252/12-00

257 156,90

 

5

UDA-POIG.08.02.00-12-104/13-00

481 885,12

 

6

UDA-POIG.04.04.00-12-047/09-00

14 999 910,00

 

7

UDA-POIG.01.04.00-24-073/09-00
UDA-POIG.04.01.00-24-073/09-00

15 431 310,00

 

8

UDA-POIG.08.02.00-24-160/12-00

595 200,00

 

9

UDA-POIG.08.02.00-24-155/13-00

155 400,00

 

10

UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

824 177,36

 

11

UDA-POIG.08.02.00-24-046/14-00

687 400,00

 

12

UDA-POIG.01.04.00-24-132/11-00

9 248 210,00

 

13

UDA-POIG 08.01.00-12-240/09-00

781 575,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transport na trasie Rzeszów - Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.01.00-18-142/10-00

488 040,00

 

2

UDA-POIG.06.01.00-18-044/13-00

297 500,10

 

3

UDA-POIG.04.04.00-18-004/09-00

20 940 000,00

 

4

UDA-POIG.04.04.00-18-045/09-00

9 824 500,00

 

5

UDA-POIG.08.02.00-18-145/12-00

291 435,90

 

6

UDA-POIG.08.02.00-18-234/12-00

590 466,00

 

7

UDA-POIG.05.04.01-18-019/13-00

299 496,75

 

 

 

4. Transport na trasie Poznań - Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.01.00-30-188/13-00

471 310,00

 

2

UDA-POIG.08.01.00-30-275/13-00

490 000,00

 

3

UDA-POIG.01.04.00-30-063/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-063/09-00 

14 058 685,00

 

4

UDA-POIG.01.04.00-30-106/09-00

UDA-POIG.04.01.00-30-106/09-00

7 629 415,00

 

5

UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00

UDA-POIG.04.01.00-30-108/09-00

3 687 183,21

 

6

UDA-POIG.01.04.00-30-057/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-057/09-00
WEKSEL 1 Umowa

9 453 650,00

 

7

UDA-POIG.01.04.00-30-057/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-057/09-00
WEKSEL 2 Aneks

9 436 999,30

 

8

UDA-POIG.01.04.00-30-062/09-00 UDA-POIG.04.01.00-30-062/09-00

4 788 300,00

 

 

5. Transport na trasie Wrocław – Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.01.04.00-02-003/10-00

8 347 975,00

 

2

UDA-POIG.04.04.00-02-005/08-00

15 052 000,00

 

 

 

 

Weksle w dniu transportu są niewypełnione, jednakże stanowią zabezpieczenie dla umów o dofinansowanie o łącznej wartości  201 826 799,20 złotych (słownie dwieście jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin: transport weksli musi być w całości zrealizowany do 26 lutego 2021 roku

(dokładana data lub daty odbioru i transportu zostaną zawarte w umowie).

Miejsce realizacji zamówienia:

 

 1. Kryteria wyboru oferty:      
 1. Cena brutto – waga 100 pkt.

 

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/ cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 103 (ul. Smocza 27, Warszawa) lub na adres biuro@fund.org.pl do dnia 08 luty 2021 r. godz. 12:00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 517-489-550 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus zamówienie zostało udzielone firmie:

LINK4 TU S.A  ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

przedstawiciel Paweł Jędrzejewski

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus.

          I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus (kombi) nr rej. WY89486:

- obecny okres ubezpieczenia: od 08.01.2019 r. do 07.01.2020 r.

- rok produkcji: 2007

- pojemność: 1,6 benzyna

- przebieg: 165132 km

          II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Okres ubezpieczenia od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

          III. Kryteria wyboru oferty - cena (100 %)

          IV. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 16.12.2019 r. do godz. 16:00

          V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dorota Szlaga tel.: 22 838 32 11 wew. 136, e-mail: administracja@fund.org.pl

treść zapytania ofertowego - ubezpieczenie ford OC+AC

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia zamówienie zostało udzielone firmie:

LINK4 TU S.A  ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

przedstawiciel Mirosław Folwarski Agent Ubezpieczeniowy FHU Fronton-Partner Unilink S.A./Unilink Życie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup ubezpieczenia OC + AC  - bez udziału własnego Fundacji MSP - dla samochodu Skoda Fabia III 1.2 TSI Ambition (kombi) nr rej. WY 5312H:

- obecny okres ubezpieczenia: od 30.04.2018 r. do 29.04.2019 r.

- nr aktualnej polisy: (LINK 4) F9145569401

- rok produkcji: 2015

- pojemność: 1,2 benzyna (81 kW)

- przebieg: 95517 km

- liczba pojazdów wykorzystywanych w firmie: 2

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Okres ubezpieczenia od 30.04.2019 r. do 29.04.2020 r. w Warszawie (01-048) ul. Smocza 27

III. Kryteria wyboru oferty - cena (100 %)

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

IV. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (Warszawa, 01-048, ul. Smocza 27, pok. 105) do dnia 18.04.2019 r.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dorota Szlaga tel.: 22 838 32 11 wew. 136, e-mail: administracja@fund.org.pl

treść zapytania ofertowego - ubezpieczenie skoda OC+AC

Rozstrzygnięcie postępowania na transport weksli na trasie Toruń - Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania na transport weksli na trasie Toruń - Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania na  transport weksli na trasie Toruń - Warszawa, zamówienie zostało udzielone firmie:

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsalnet Konwój Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu zabezpieczeń wekslowych na trasie Toruń – Warszawa.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie transportu weksli na trasie Toruń-Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 793).

Przedmiotem transportu jest 340 sztuk weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1. Weksle w posiadaniu TARR.

Miejsce realizacji zamówienia:  Trasa transportu Toruń – Warszawa (szczegóły zostaną zawarte w umowie).

III. Kryteria wyboru oferty:

- cena brutto - waga 100 pkt.

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie RIF - pokój nr 103 (ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) lub na adres administracja@fund.org.pl do dnia 4 kwietnia 2019 r. godz. 16:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów PO IG

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów PO IG

Zamówienie zostanie udzielone:

Panu Tomaszowi Pilarskiemu

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi eksperckiej w dziedzinie informatyki poprzez

udział w ekspertyzach informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e‑usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej dla woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i podlaskiego, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki 2007 - 2013 (poz. 412 ze zmianami), zapisy umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem.

Przewidywana liczba ekspertyz informatycznych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2019 r.

- ok. 40. Terminy wykonywania ekspertyz informatycznych będą z góry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby ekspertyz bez podania przyczyny.

W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:

 1. wykonywanie ekspertyz informatycznych polegających na weryfikacji systemów B2B lub e-usług zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, tj.

a) potwierdzenie zgodności stworzonych systemów B2B lub e-usług z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem,

b) zweryfikowanie, czy stworzony system obejmuje wszystkie opisane procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie Beneficjenta oraz czy zachodzi proces automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS, potwierdzenie wdrożenia technologii podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych, potwierdzenie spełniania przez stworzony serwis internetowy znamion e-usługi według definicji "Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".

c) badanie stworzonego systemu B2B pod kątem jego kosztochłonności.

 1. tworzenie pisemnych opinii informatycznych, zawierających min. 3 000 znaków oraz zrzuty ekranu prezentowanych systemów, potwierdzających wykonanie ekspertyzy informatycznej, w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia ekspertyzy,
 2. rozpatrywanie odwołań Beneficjentów od wyników ekspertyz informatycznych.

II. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości usług

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie tj. znajomość języka zapytań do baz danych SQL, podstawową znajomość technologii WEB (PHP, JS, JAVA, Python lub inne), podstawową wiedzę z zakresu technologii elektronicznej wymiany danych w systemach B2B (znajomość pojęć tj.: API, REST, SOAP lub analogicznych), podstawową wiedzę z zakresu systemów grupy Microsoft lub Linux.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadali wykształcenie wyższe informatyczne.

3. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia

co najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu ekspertyz informatycznych z zakresu niniejszego Zamówienia.

4. Przyjęcie ekspertyz przez Zamawiającego nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

III. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu

l. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w punkcie I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub  kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Zastrzeżenie o możliwości odwołania zapytania ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami po uzyskaniu zgody Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na finansowanie informatycznych usług eksperckich w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

V. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2019 r.

VI. Kryteria wyboru i oceny oferty:

a) Cena wykonania jednej ekspertyzy brutto - liczba punktów - maksymalnie 40.

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

b) Ilość zrealizowanych ekspertyz w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia – liczba punktów - maksymalnie 60.

Sposób oceny:

Kryterium dostępu formalne: co najmniej 5 ekspertyz

Kryterium oceny:

 -  6- 15 ekspertyz – 15 pkt,

- 16-25 ekspertyz – 30 pkt,

- 26-35 ekspertyz – 45 pkt,

- 36 i więcej ekspertyz – 60 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą oferentów, która jest niezbędna aby

zrealizować zadania wykonania ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji

systemów B2B lub e-usług w projektach realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

Umowy zostaną podpisane z oferentami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Zamawiający przewiduje,

że jeden ekspert wykona około 30-40 ekspertyz.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ryszard.orlinski@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście

do siedziby zamawiającego ul. Smocza 27 pok. 105, 01-048 Warszawa do dnia 7 marca 2019 r.  do godz. 10.00.

VIII. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Ryszard Orliński - Kierownik Drugiego Wydziału ds. Monitoringu, tel. (22) 838 32 11 wew. 146, e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów PO IG

Rozstrzygnięcie postępowania na transportu weksli na trasie Białystok - Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania na transport weksli na trasie Białystok - Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania na  transport weksli na trasie Białystok - Warszawa, zamówienie zostało udzielone firmie:

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsalnet Konwój Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Białystok - Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

transportu weksli na trasie Białystok - Warszawa

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu zabezpieczeń wekslowych na trasie  Białystok – Warszawa.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie transportu weksli na trasie Białystok-Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 793).

Przedmiotem transportu jest 198 sztuk weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według następującej specyfikacji:

Lp

Ilość sztuk

Wartość należności zabezpieczonej wekslem/ami

1

1

13 900 840,57

2

1

3 634 803,15

3

1

826 401,03

4

1

3 454 822,22

5

1

1 537 646,70

6

1

2 941 842,99

7

1

1 896 115,00

8

1

0,00

9

1

16 744 200,00

10

1

5 865 295,77

11

1

10 761 000,00

12

1

38 103 056,40

13

1

8 845 070,00

14

1

6 567 371,35

15

1

37 818 552,51

16

1

21 914,07

17

1

21 859,05

18

1

40 403,68

19

1

5 247,65

20

1

6 626,56

21

1

20 342,60

22

2

8 000,00

23

1

10 000,00

24

1

9 840,00

25

1

7 600,00

26

1

10 000,00

27

1

0,00

28

1

6 320,00

29

1

10 000,00

30

1

10 000,00

31

1

10 000,00

32

1

4 400,00

33

1

9 920,00

34

1

10 000,00

35

1

10 000,00

36

1

10 000,00

37

1

0,00

38

1

10 000,00

39

1

0,00

40

1

10 000,00

41

1

10 000,00

42

1

10 000,00

43

1

10 000,00

44

1

10 000,00

45

1

10 000,00

46

1

54 621,33

47

1

10 000,00

48

1

0,00

49

1

117 053,03

50

1

0,00

51

1

0,00

52

1

0,00

53

2

10 000,00

54

1

70 204,43

55

1

10 000,00

56

1

10 000,00

57

1

151 349,49

58

2

57 246,56

59

1

83 311,26

60

1

185 828,02

61

1

0,00

62

1

183 765,74

63

1

144 751,10

64

1

209 792,50

65

1

196 755,30

66

1

0,00

67

1

0,00

68

1

159 788,63

69

1

189 353,90

70

1

232 330,12

71

1

192 286,90

72

1

211 792,27

73

1

199 274,90

74

1

350 532,03

75

1

308 900,60

76

1

180 334,82

77

1

144 878,00

78

1

197 350,96

79

1

359 775,28

80

1

49 629,80

81

1

35 495,74

82

1

67 649,80

83

1

146 954,48

84

1

287 732,85

85

1

76 531,61

86

2

762 756,87

87

1

0,00

88

1

727 682,25

89

1

516 241,08

90

1

499 096,59

91

0

 

92

1

271 940,50

93

1

750 771,04

94

1

445 559,63

95

1

518 725,23

96

1

477 593,21

97

1

416 287,21

98

1

489 687,84

99

1

405 502,15

100

1

371 249,44

101

1

333 014,50

102

1

465 537,92

103

1

489 444,90

104

1

245 661,96

105

1

376 237,04

106

1

427 539,47

107

1

253 709,39

108

1

332 640,00

109

1

438 211,91

110

1

297 489,95

111

1

532 538,35

112

1

598 710,00

113

1

575 348,33

114

1

299 127,50

115

1

379 556,92

116

1

511 194,06

117

1

574 725,66

118

1

13 580,00

119

1

70 473,00

120

1

95 922,72

121

1

108 480,00

122

1

36 209,40

123

1

59 259,58

124

1

199 464,53

125

1

56 297,60

126

1

267 999,65

127

1

176 998,00

128

1

500,00

129

1

105 000,00

130

1

320 273,44

131

2

55 790,21

132

1

87 601,30

133

1

162 090,69

134

1

292 674,00

135

1

300 191,70

136

1

277 990,58

137

1

226 737,44

138

1

1 827 254,51

139

1

66 284,20

140

1

133 862,25

141

1

0,00

142

1

1 099 910,00

143

1

1 735 919,61

144

1

483 140,00

145

1

223 624,15

146

1

1 676 027,40

147

1

1 633 000,00

148

1

116 060,00

149

1

68 739,00

150

1

39 952,00

151

1

543 245,60

152

1

113 296,00

153

1

357 093,33

154

1

158 351,20

155

2

363 650,00

156

1

131 656,89

157

1

381 793,65

158

1

334 600,00

159

2

313 742,62

160

1

656 799,57

161

2

809 084,67

162

1

227 619,35

163

1

1 907 224,50

164

1

808 588,16

165

1

503 325,00

166

1

255 552,50

167

1

229 600,00

168

1

1 051 289,35

169

1

696 788,55

170

1

301 627,81

171

1

603 375,34

172

1

358 680,00

173

1

255 489,02

174

1

148 065,72

175

1

281 054,20

176

1

485 870,70

177

1

168 836,50

178

1

491 717,80

179

1

188 860,00

180

1

603 973,60

181

1

526 691,64

182

1

239 106,50

183

1

1 779 473,98

184

1

1 852 067,89

185

1

472 500,00

186

1

433 650,00

187

1

471 450,00

188

1

224 080,50

189

1

401 450,00

190

1

775 073,93

191

1

0,00

RAZEM

198

204 802 246,68

Wartość weksli wynosi 204 802 246,68 złotych (słownie: dwieście cztery miliony osiemset dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin:  transport  weksli musi być w całości zrealizowany do 28 lutego 2019 roku (dokładna data lub daty odbioru i transportu weksli zostaną zawarte w umowie).

Miejsce realizacji zamówienia:  Trasa transportu Białystok – Warszawa (szczegóły zostaną zawarte w umowie).

III. Kryteria wyboru oferty:

- cena brutto - waga 100 pkt.

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie RIF - pokój nr 103 (ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) lub na adres administracja@fund.org.pl do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 12:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe weksle Białystok

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup usługi stałego,szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

Rozstrzygnięcie postępowania na  zakup usługi stałego,szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

W wyniku przeprowadzonego postępowania na  zakup usługi stałego,szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s, zamówienie zostało udzielone firmie:

SUPERMEDIA Sp. z o.o.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
Marcin Spychalski Project Manager ds. Usług Biznesowych

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

Czas trwania umowy – 12 miesięcy

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych.


I.    Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

II.    Termin i miejsce realizacji zamówienia

1 lutego 2019 r. - 1 lutego 2020 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

III.    Kryteria wyboru i oceny oferty: cena (100%)
Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (pok. 103, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: administracja@fund.org.pl

2019-01-16

Treść zapytania ofertowego łącze internetowe 2019

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej, zamówienie zostało udzielone:
 

Kancelaria Adwokacka Adw. Marcin Kramek
ul. Ogrodowa 37 lok.42, 00-873 Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania na ubezpieczenie mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozstrzygnięcie postępowania na ubezpieczenie mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W wyniku przeprowadzonego postępowania na ubezpieczenie mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zamówienie zostało udzielone firmie:

Katarzyna Dębska Agencja Ubezpieczeniowa Concretum Sp. z o.o.
ul. Wrzeciono 59 lok. 102, 01-950 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Zapytanie ofertowe w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).


I.    Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług prawnych (kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze; 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne) w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej, obejmujących w szczególności:
   a)    sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem  Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; finansów publicznych oraz zamówień publicznych;
   b)    uczestniczenie w procesach „Wezwanie do zwrotu dofinansowania oraz zwrot dofinansowania”, „Wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami”, „Kontrola trwałości projektów”, „Stwierdzenie zaistnienia nieprawidłowości”, „Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu raportowaniu do Komisji Europejskiej”, „Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej” oraz „Sporządzanie zestawień  nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej”;
   c)    sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z działalnością RIF;
   d)    opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych dokumentów dotyczących RIF;
  e)    dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF, jak również  oświadczeń i pism RIF;
   f)    reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przed sądami powszechnymi.


II.    Termin realizacji zamówienia
Od podpisania umowy do 31.12.2019 r.

III.    Brak konfliktu interesów
Wykonawca składając ofertę musi wykazać brak konfliktu interesów rozumianego jako nieświadczenie przez niego usług prawnych na rzecz Beneficjentów w zakresie projektów finansowanych w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spełnienie powyższego wymogu następuje przez złożenie oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w siedzibie i w godzinach pracy Zamawiającego osobiście przez adwokata lub radcę prawnego wskazanego w ofercie.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania odpowiedzi na pytania zamawiającego (max. 2 tygodniowo)  przesyłane w formie elektronicznej w ciągu 48 godz.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową, tj.
dysponują na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych Przedmiotem Zamówienia, która:
a) Posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata,

V.    Wykluczenie z udziału w postępowaniu
Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)    posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, , prokurenta, pełnomocnika,
3)    pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczny
4)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego m, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.    Kryteria wyboru i oceny oferty:
       
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1)    Cena – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto – waga 100 pkt.

Wynik Wykonawcy = (najniższe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto / miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto danej oferty) * 100 pkt

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów i nie pochodzi od podmiotu wykluczonego z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 103 (ul. Smocza 27, Warszawa) lub na adres biuro@fund.org.pl do dnia 11 stycznia 2019 r. godz. 12:00.


Oferta powinna zawierać:

    1) Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,
    2) Wykaz adwokatów/radców prawnych,
    3) Uchwała o wpisie na listę adwokatów/radców prawnych,
    4) Oświadczenie o braku konfliktu interesów - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.


VIII. Wzór umowy, warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jedynie w zakresie sposobu płatności.

IX. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki do zapytania ofertowego w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

I.    Opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia obowiązujące od dnia 13.01.2019 r. do 12.01.2020 r.:

1.    Ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, szkód wodociągowych, gradu, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenie pojazdu, zalania.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:
- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura                52 500,00 zł
- Sprzęt elektroniczny użyczony                                    52 600,00 zł
- Wartości pieniężne                                                          1 000,00 zł

2.    Kradzieży z włamaniem i rozboju.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:
- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura                26 000,00 zł
- Sprzęt elektroniczny użyczony                                    52 600,00 zł
- Wartości pieniężne                                                           1 000,00 zł
- Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP     1 000,00 zł

3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
a)    Suma gwarancyjna:
- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia                          100 000,00 zł
w okresie ubezpieczenia

II.    Termin i miejsce realizacji zamówienia
od dnia 13.01.2019 r. do 12.01.2020 r. w Warszawie, ul. Smocza 27

III.    Kryteria wyboru oferty - cena (100%)

IV.    Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl do dnia 11.01.2019 r. do godz. 12:00

V.    Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Arkadiusz Paciorek; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl.

2019-01-04

Treść zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia Fundacji 2019-2020

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019 zamówienie zostało udzielone:

Krzysztof Jenda koordynator działu kart paliwowych
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski
ul. Sokołowska 159 A, 08-110 Siedlce

2019-01-03

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus zamówienie zostało udzielone firmie:

LINK4 TU S.A  ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

2018-12-21

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27, 01-048, składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) na rok 2019 dla dwóch samochodów osobowych – ok. 5000 litrów rocznie.

I.    Opis przedmiotu zamówienia
Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla dwóch samochodów osobowych na rok 2019

II.    Termin realizacji zamówienia
Sukcesywnie od podpisania umowy do 31.12.2019 r.

III.    Kryteria wyboru i oceny oferty:         

1.    Wysokość upustu - liczba punktów max. - 50

                                                                                                       upust oferty ocenianej
Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =       -------------------------------------  x 50
                                                                                                    najwyższy oferowany upust

2.    Lokalizacja najbliższej stacji od siedziby Fundacji MŚP- liczba punktów max. -  30

Sposób oceny:

- do 1 km od siedziby     - 30 pkt
- od 1 km do 2 km           - 15 pkt
- od 2 km do 3 km           - 5 pkt
- powyżej 3 km                - 0 pkt

3. Ilość stacji benzynowych w woj. mazowieckim -  liczba punktów max. - 20

                                                                                                              ilość stacji benzynowych oferty ocenianej
Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =  -----------------------------------------------------------------------------     x 20
                                                                                                  największa ilość stacji benzynowych z przesłanych ofert
                                                        
IV.    Miejsce i termin składania oferty


Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pok. 105 do dnia 28.12. 2018 r. do godz. 12:00

V.    Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Dorota Szlaga; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl.

2018-12-20

treść zapytania ofertowego w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę tonerów

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę tonerów

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę tonerów zamówienie zostało udzielone firmie:

INV MEDIA Sp. z o.o. ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa

2018-12-19

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus.

          I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus (kombi) nr rej. WY89486:

- obecny okres ubezpieczenia: od 08.01.2018 r. do 07.01.2019 r.

- rok produkcji: 2007

- pojemność: 1,6 benzyna

- przebieg: 162752 km

          II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Okres ubezpieczenia od 08.01.2019 r. do 07.01.2020 r.

          III. Kryteria wyboru oferty - cena (100 %)

          IV. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 20.12.2018 r. do godz. 12:00

          V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dorota Szlaga tel.: 22 838 32 11 wew. 136, e-mail: administracja@fund.org.pl

2018-12-13

treść zapytania ofertowego - ubezpieczenie ford focus oc + ac

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację spotkania integracyjnego

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację spotkania integracyjnego

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na organizację spotkania integracyjnego zamówienie zostało udzielone firmie:

Restauracja "Honoratka" ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

2018-12-12

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostaw tonerów

Przedmiotem zamówienia są dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

2018-12-11

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę art. spożywczych

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę art. spożywczych

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę art. spożywczych zamówienie zostało udzielone firmie:

JANIKA Jarosław Kulik ul. Drogowców 15; 05-420 Józefów

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę mat. biurowych

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę mat. biurowych

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę art. biurowych,
zamówienie zostało udzielone firmie: PARTNER Monika Zapendowska, ul. Górska 9D/20, 00 -740 Warszawa.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę pudeł archiwizacyjnych

 

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę pudeł archiwizacyjnych

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę pudeł archiwizacyjnych, zamówienie zostało udzielone firmie:

Hexagon Sp.J. K.Mioduszewski, A.Szafraniec, ul. Chłodna 39, 00-867 Warszawa.

 

 

 

Plik - Spotkanie integracyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Spotkanie integracyjne dla 50 osób – w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w 2018 r. 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2018 r.

Plik - zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2018 r.

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych w 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH. 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych w 2018 r.

27.11.2018 r. 

Zakup i dostawy pudeł archiwizacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH. 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy pudeł archiwizacyjnych w 2018 r.

27.11.2018 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAW TONERÓW

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zamówienie zostanie udzielone firmie „Printex Sp. z o.o. Sp. K.”

Warszawa, dnia 29.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAW TONERÓW

Przedmiotem zamówienia są dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

 Warszawa, dnia 20.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych zamówienie zostanie udzielone firmie „MARTER Barbara Bogucka”.

Warszawa, dnia 29.05.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy materiałów biurowych.

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

Informacja o wyborze dostawcy na ubezpieczenie AC + OC Skody Fabia.

Warszawa, dnia 25.04.2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na ubezpieczenie AC + OC  Skody Fabia. 

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Eubezpieczam Magda Paprocka

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia III 1.2 TSI Ambition (kombi) nr rej. WY 5312H

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA O ŚWIADCZENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIALE EKSPERTÓW W DZIEDZINIE INFORMATYKI W WYKONANIU EKSPERTYZ INFORMATYCZNYCH Z ZAKRESU WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW B2B LUB E-USŁUG PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Opublikowano, dnia 19.03.2018 r

 

 

Zamówienie zostanie udzielone:

Panu Tomaszowi Pilarskiemu

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

„INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH

Opublikowano dnia 02.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę art. spożywczych.

Zamówienie zostało udzielone firmie: JANIKA Jarosław Kulik ul. Drogowców 15; 05-420 Józefów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU USŁUGI STAŁEGO, SZEROKOPASMOWEGO, ŚWIATŁOWODOWEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI MINIMUM 50/50 MB/S.

Opublikowano, dnia 25.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Zakup stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 MB/S” zamówienie zostanie udzielone firmie SUPERMEDIA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2018 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2018 r.

„INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE UBEZPIECZENIA MIENIA FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

Opublikowano, dnia 12.01.2018r .

W wyniku przeprowadzonego postępowania na ubezpieczenie mienia FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW zamówienie zostanie udzielone firmie TUiR Allianz Polska S.A.”

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Opblikowano, dnia 03.01.2018 r

W wyniku przeprowadzonego postępowania na ubezpieczenie AC + OC  Forda Focusa. 

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie PZU S.A. Diana Ruchniewicz –agent ubezpieczeniowy PZU.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  „W SPRAWIE OBSŁUGI PRAWNEJ FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (FUNDACJI MSP) JAKO REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ”.

Opublikowano dnia 03.01.2018 r.

Zamówienie udzielone zostanie firmie: „Konsorcjum radców prawnych Przemysława Ćwieka i Joanny Malawskiej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  „W SPRAWIE OBSŁUGI PRAWNEJ FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (FUNDACJI MSP) JAKO REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ”.

Opublikowano, dnia 31.10.2017r.

Zamówienie udzielone zostanie firmie: „Konsorcjum radców prawnych Przemysława Ćwieka i Joanny Malawskiej”

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania na obsługę prawną

Opubliokowano, dnia 19.10.2017 r.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w sprawie „Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej” (data publikacji 13.09.2017r.) ofertę najkorzystniejszą złożyło „Konsorcjum radców prawnych Przemysława Ćwieka i Joanny Malawskiej”. Ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Fundacja zamierza przystąpić do negocjacji ceny.

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania na art. spożywcze

opublikowamo, dnia 03.10.2017r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę art. spożywczych.

Zamówienie zostało udzielone firmie: JANIKA Jarosław Kulik ul. Drogowców 15; 05-420 Józefów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2017 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Opublikowano dnia 13.09.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług prawnych (kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze; 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne) w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej, obejmujących w szczególności:

a) sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem  Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; finansów publicznych oraz zamówień publicznych;

b) sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z działalnością RIF ;

c) opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych dokumentów dotyczących RIF;

d) dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF, jak również  oświadczeń i pism RIF;

e) reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przed sądami powszechnymi.

II Termin realizacji zamówienia

Od 01.11.2017 r.  31.12.2017 r.

III Brak konfliktu interesów

Wykonawca składając ofertę musi wykazać brak konfliktu interesów rozumianego jako nieświadczenie przez niego usług prawnych na rzecz Beneficjentów w zakresie projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spełnienie powyższego wymogu następuje przez złożenie oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

IV Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać także spełnienie poniższych  warunków udziału w postepowaniu, przy czym z uwagi na konieczność zagwarantowania ciągłości obsługi prawnej przez pięć dni w tygodniu w wymiarze minimum czterech godzin dziennie, wymaga się zapewnienia przez Wykonawcę dwóch adwokatów/radców prawnych, z których każdy powinien legitymować się minimum:

1) trzyletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Instytucji wdrażających Fundusze Unijne jako adwokat/radca prawny;

2) trzyletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji jako adwokat/radca prawny.

Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V Kryteria wyboru i oceny oferty:  

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Cena – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto – waga 60 pkt.

Wynik Wykonawcy = najniższe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto / miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto danej oferty * 60 pkt

Kryteria merytoryczne:

a) doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

 - 10  punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie od 3 do 5 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie powyżej 5;

b) okres legitymowania się prawem wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

- 10 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu w przedziale 5-10 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu  powyżej 10 lat.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów ogółem, tzn. łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert i nie pochodzi od podmiotu wykluczonego z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe.

VI Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 107 (ul. Smocza 27, Warszawa) do dnia 21 września 2017 r. do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

2) Wykaz adwokatów/radców prawnych,

3) Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.1 (dokument winien być wystawiony przez RIF),

4) Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.2 (dokument winien być wystawiony przez fundację),

5) Uchwała o wpisie na listę adwokatów/radców prawnych,

6) Oświadczenie o braku konfliktu interesów - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

VII Wzór umowy, warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jedynie w zakresie sposobu płatności.

VIII Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 07 85 121 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji.

Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAKUP I DOSTAWY TONERÓW

Opublikowano dnia 25.07.2017 r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

REPUNKT Marcin Szatański, ul. Górna 48/13, 09-402 Płock

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAKUP I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH.

Opublikowano dnia 25.07.2017 r

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

PARTNER Monika Zapendowska, ul. Górska 9D/20, 00-740 Warszawa

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy tonerów.

Warszawa, dnia 03.07.2017 r.

                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

 

Zakupu i dostawy tonerów.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy tonerów w 2017 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42991500-4; 30192113-6.

1.           Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowych, nieregenerowanych, nieprefabrykowanych i zalecanych przez producenta sprzętu tonerów do drukarek.

 Zamawiający wymaga, aby  

- wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów (nieużywane),

- dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych urządzeń zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń,

- dostarczane materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję producenta,

- w przypadku dostarczenia zamienników materiałów oryginalnych, Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją urządzenie, w którym zostanie użyty toner na okres przebiegu tonera w tym urządzeniu,

-             w przypadku uszkodzenia urządzenia związanego z użyciem zamienników materiałów oryginalnych, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty naprawy urządzenia,

- dostarczane materiały muszą spełniać wymogi jakościowe nie gorsze niż materiały oryginalne producenta urządzenia, w tym drukować nie mniejszą ilość stron,

- dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności,

- za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) i nieregenerowany nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej czy uzupełnionego lub wyrobu wykonanego  z zastosowaniem używanych elementów.

2.           Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić transport zamawianych tonerów.

3.           Miejsce i godziny realizacji zamówienia: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27 w godzinach 9:00 -15:00.

4.           Wielkość dostawy będzie każdorazowo specyfikowana na piśmie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym jak 3 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia cząstkowego przekazanego Wykonawcy faksem lub e-mailem. Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia otrzymania zamówienia.

5.           Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 30% (tj. zrealizowany w 70%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

6.           Na wszystkie oferowane tonery Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

 

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od podpisania umowy  do dnia 31.12.2017r. – 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27.

 

 1. Kryteria wyboru oferty        - cena ( 100 %)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższej ceny oferty według następującego wzoru:

 

C=

najniższa cena oferty brutto

x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

 

 

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 10.07.2017 r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji.

 

 

Podpis osoby upoważnionej:

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy materiałów biurowych

Warszawa, dnia 03.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

 

Zakupu i dostawy materiałów biurowych.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych w 2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30192000-1; 22800000-8.

 

1.         Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić transport zamawianych materiałów biurowych.

 

2.         Miejsce i godziny realizacji zamówienia: Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27 w godzinach 9:00 -15:00.

 

3.         Wielkość dostawy będzie każdorazowo specyfikowana na piśmie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia cząstkowego przekazanego Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia otrzymania zamówienia.

 

4.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 30% (tj. zrealizowany w 70%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

 

5.         Nazwy własne materiałów biurowych zostały użyte w Formularzu cenowym ze względu na specyfikę tych artykułów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” przy zachowaniu cech (parametrów) technicznych i jakościowych produktów określonych w Załączniku nr 1. Za produkt „równoważny” Zamawiający uzna tylko taki, który ma tożsame ze wskazanym cechy techniczne i jakościowe. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, obowiązek wykazania równoważności spoczywa  na Wykonawcy.

 

6.         Wszystkie oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości zgodnie z normami krajowymi (np. PN) lub zagranicznymi (np. DIN).

 

7.         Na wszystkie oferowane materiały biurowe Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

 

8.         Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym „Nazwy producenta – marki oferowanego przedmiotu zamówienia” dla każdej pozycji asortymentowej.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od podpisania umowy  do dnia 31.12.2017r. – 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27.

 

 1. Kryteria wyboru oferty        - cena ( 100 %)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższej ceny oferty według następującego wzoru:

 

C=

najniższa cena oferty brutto

x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

 

 

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 10.07.2017 r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Z FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

Poczta Polska SA, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33

opublikowano: 23.06.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Konwojowanie wartości pieniężnych z Fundacji Małych i średnich Przedsiębiorstw

Warszawa, dnia 07.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

 

Konwojowanie wartości pieniężnych z Fundacji Małych i średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe w zakresie konwojowania wartości pieniężnych z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Transport zabezpieczeń wekslowych od dnia 01.07.2017. Ilość weksli i ich wartość będzie każdorazowo ustalana na podstawie zlecenia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający przewiduje, że w skali roku odbywać się będzie około 5 transportów.

Trasa konwojowania: z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (kancelaria) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-17:00.

Forma powiadomienia - zlecenie na telefon lub drogą mailową z przynajmniej 24 h wyprzedzeniem.

Limit opakowań pojedynczego transportu – do 10 kopert

Warunki cenowe :       1) transport weksli o wartości do 1 jednostki obliczeniowej

2) transport weksli o wartości do 10 jednostek obliczeniowych

3) transport weksli o wartości do 20 jednostek obliczeniowych

4) transport weksli o wartości do 50 jednostek obliczeniowych

5) transport weksli o wartości do 100 jednostek obliczeniowych

  

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od dnia 01.07.2017r. w Warszawie, ul. Smocza 27. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

 1. Kryteria wyboru oferty - cena 100 % = 100 pkt

 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty na każdy wymieniony wyżej warunek cenowy. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt za każdy warunek cenowy. Maksymalnie  można uzyskać 100 pkt. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w 5 wymienionych wyżej warunkach cenowych.

Ocena ofert dokonana będzie dokonana w oparciu kryterium najniższej ceny w każdym warunku cenowym według następującego wzoru:

C=

najniższa cena oferty brutto

x 20pkt (w każdym warunku cenowym)

cena oferty badanej brutto

 

                                        

 

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

lub złożyć osobiście w sekretariacie Fundacji. Ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa pokój 107

 

do dnia 14.06.2017 roku

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 

Rafał Curyło tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: rafal.curylo@fund.org.pl

 

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego „Wykonanie usługi w zakresie przepakowania zarchiwizowanej dokumentacji Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i związanych z tym procesem dodatkowych prac archiwizacyjnych”

Opblikowano: dnia 11.05.2017 r.

Zamówienie udzielone zostanie firmie: Arteria Document Solutions Sp. z o.o.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Opublikowano, dnia 04.05.2017r.

 

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Eubezpieczam.pl Magda Paprocka

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE wykonania usługi w zakresie przepakowania zarchiwizowanej dokumentacji Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

            Opublikowano, dnia 05.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

wykonania usługi w zakresie przepakowania zarchiwizowanej dokumentacji

Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i związanych z tym procesem

dodatkowych prac archiwizacyjnych

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków wykonania prac archiwizacyjnych w zakresie przepakowania zarchiwizowanej dokumentacji przechowywanej w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
i związanych z tym procesem dodatkowych prac archiwizacyjnych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie przepakowania zarchiwizowanej dokumentacji znajdującej się
w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i związanych z tym procesem dodatkowych prac archiwizacyjnych (kod CPV: 79920000-9 - pakowanie i podobne usługi, kod CPV: 79995100-6 – usługi archiwizacyjne). Szacowana liczba dokumentacji wynosi 1324 mb. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w magazynach archiwalnych Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy ul. Smoczej 27 i ul. Chmielnej 100 w Warszawie, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

Zakres prac dotyczących przedmiotu Zamówienia obejmuje:

a)umieszczenie na pudłach archiwizacyjnych typu PRESSEL Archiv-Box A75 samoprzylepnych etykiet (zapewnionych przez Zamawiającego), zawierających numery jednostek archiwalnych zarchiwizowanych w danym pudle oraz ich daty skrajne; dotyczy ok. 234 mb dokumentacji

b)przepakowanie pudeł archiwizacyjnych typu PRESSEL Archiv-Box A75 (wym.: 32,5 x 26,5 x 7,5cm), zawierających zarchiwizowaną dokumentację z pojemników zbiorczych PRESSEL Archiv-Set S-10 (wym.: 33 x 33 x 31cm) do pojemników zbiorczych o wymiarach 41 x 31x 30cm, zapewnionych przez Zamawiającego; dotyczy ok. 1150 mb dokumentacji;

c)umieszczenie pudeł archiwizacyjnych typu PRESSEL Archiv-Box A75 (wym.: 32,5 x 26,5 x 7,5cm) w pojemnikach zbiorczych o wymiarach 41 x 31x 30cm, zapewnionych przez Zamawiającego; dotyczy ok. 174 mb dokumentacji;

d)zaplombowanie i oklejenie pojemników zbiorczych kodem kreskowym oraz odnotowanie numeru kodu w spisach zdawczo-odbiorczych istniejącej ewidencji w pozycjach dotyczących wszystkich jednostek archiwalnych znajdujących się w danym pojemniku zbiorczym; dotyczy całej zarchiwizowanej dokumentacji w ilości 1324 mb;

e)ułożenie pojemników zbiorczych na regałach w kolejności pierwotnej; dotyczy całej zarchiwizowanej dokumentacji w ilości 1324 mb.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany będzie do poprawienia wykrytych przez osobę odbierającą/nadzorującą pracę Wykonawcy (ze strony Zamawiającego) błędów, takich jak np. błędy
w spisach zdawczo-odbiorczych, umieszczenie w pojemnikach zbiorczych dokumentacji nieodpowiadającej wprowadzonym do spisów zdawczo-odbiorczych numerom kodów. Odbiór Zamówienia odbędzie się na podstawie losowego sprawdzenia przez osobę odbierającą/nadzorującą ze strony Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest tym samym do poprawy wszelkich nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 31.08.2017 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać także spełnienie poniższych  warunków udziału w postepowaniu:

1)Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia

2)Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryterium wyboru:

 

 1. Cena – 100 %

Ocena ofert dokonana zostanie w kryterium najniższej ceny według następującego wzoru

 

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów i nie pochodzi od podmiotu wykluczonego z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe.

 

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pokój nr 107 (ul. Smocza 27, Warszawa) do dnia 13 kwietnia 2017 r. godz. 12:00.

 

Oferta powinna zawierać:

1)Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego

2)Wykaz pracowników uprawnionych do prowadzenia prac archiwizacyjnych

3)Dokument(y) potwierdzający(e) spełnienie warunku określonego w punkcie III.1

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Wzór umowy, warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w zakresie sposobu płatności oraz ewentualnej zmiany szacowanej ilości metrów bieżących dokumentacji (1324 mb), podanej w Zamówieniu, wyłącznie w zakresie różnicy kilku metrów bieżących, co pozostaje bez wpływu na cenę finalną Zamówienia.

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marika Dunaj

tel.: 22 838 32 11 wew. 158

e-mail: marika.dunaj@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania w przypadku nieuzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało
w interesie Fundacji.

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  „świadczenie usług prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

 

Opublikowano dnia 14.03.2017r

Zamówienie udzielone zostanie firmie: „Konsorcjum radców prawnych Przemysława Ćwieka i Joanny Malawskiej”

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

          Opublikowano, dnia 28. 02. 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług prawnych (kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze; 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne) w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej, obejmujących w szczególności:

a)sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem  Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; finansów publicznych oraz zamówień publicznych;

b)sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z działalnością RIF ;

c)opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych dokumentów dotyczących RIF;

d)dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF, jak również  oświadczeń i pism RIF;

e)reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przed sądami powszechnymi.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 1. Brak konfliktu interesów

Wykonawca składając ofertę musi wykazać brak konfliktu interesów rozumianego jako nieświadczenie przez niego usług prawnych na rzecz Beneficjentów w zakresie projektów finansowanych w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spełnienie powyższego wymogu następuje przez złożenie oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać także spełnienie poniższych  warunków udziału w postepowaniu, przy czym z uwagi na konieczność zagwarantowania ciągłości obsługi prawnej przez pięć dni w tygodniu w wymiarze minimum pięciu godzin dziennie, wymaga się zapewnienia przez Wykonawcę dwóch adwokatów/radców prawnych, z których każdy powinien legitymować się minimum:

1)pięcioletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Regionalnej Instytucji Finansującej jako adwokat/radca prawny;

2)dwuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji jako adwokat/radca prawny.

 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, , prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczny
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego m, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:   

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:

 1. Cena – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto – waga 60 pkt.

Wynik Wykonawcy = najniższe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto / miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto danej oferty * 60 pkt

 1. Kryteria merytoryczne:

a) doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

 - 10  punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie od 2 do 5 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie powyżej 5;

b) okres legitymowania się prawem wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

- 10 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu w przedziale 5-10 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu  powyżej 10 lat.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów ogółem, tzn. łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert i nie pochodzi od podmiotu wykluczonego z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 107 (ul. Smocza 27, Warszawa) do dnia 8 marca 2017 r. godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

1)Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

2)Wykaz adwokatów/radców prawnych,

3)Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.1 (dokument winien być wystawiony przez RIF),

4)Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.2 (dokument winien być wystawiony przez fundację),

5)Uchwała o wpisie na listę adwokatów/radców prawnych,

6)Oświadczenie o braku konfliktu interesów - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Wzór umowy, warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jedynie w zakresie sposobu płatności.

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 07 85 121 e-mail: administracja@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA na transport weksli na trasie Warszawa – Olsztyn.

Opublikowano dnia: 06.02.2017r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie: Konsalnet Cash Management Sp. z o.o., Konsalnet Konwój Sp. z o.o.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego oferty na zakup i dostawę art. spożywczych.

Opublikowano dnia: 02.02.2017r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na zakup i dostawę art. spożywczych.

Zamówienie zostało udzielone firmie: JANIKA Jarosław Kulik ul. Drogowców 15; 05-420 Józefów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA O ŚWIADCZENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIALE EKSPERTÓW W DZIEDZINIE INFORMATYKI W WYKONANIU EKSPERTYZ INFORMATYCZNYCH Z ZAKRESU WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW B2B LUB E-USŁUG PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Opublikowano dnia: 25.01.2017r.

Zamówienie zostanie udzielone:

Panu Tomaszowi Pilarskiemu

Informacja dotyczącea rozstrzygnięcia zapytania o łącze internetowe z dnia 17.01.2017 r:

Opublikowano dnia:25.01.2017 r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

SUPERMEDIA Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Transportu weksli na trasie Warszawa - Olsztyn

Opublikowano, dnia 23.01.2017 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Transportu weksli na trasie Warszawa - Olsztyn

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu zabezpieczeń wekslowych na trasie  Olsztyn – Warszawa.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie transportu weksli na trasie Olsztyn-Warszawa, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 793). Przedmiotem transportu jest 45 sztuk weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według następującej specyfikacji:

 

 •  

Wartość należności zabezpieczonej wekslem/ami

Ilość sztuk

 1.  

  5 847 527,70

1

 1.  

  9 257 500,00

1

 1.  

  6 645 000,00

2

 1.  

  7 064 960,00

1

 1.  

18 547 200,00

2

 1.  

13 001 395,00

1

 1.  

  8 545 260,00

2

 1.  

  4 385 550,00

1

 1.  

  8 351 000,00

1

 1.  

       52 450,00

 1.  
 1.  

       65 686,20

 1.  
 1.  

       87 857,86

 1.  
 1.  

       44 000,00

 1.  
 1.  

       99 866,70

 1.  
 1.  

     309 006,00

 1.  
 1.  

  3 763 600,00

 1.  
 1.  

  1 161 705,17

 1.  
 1.  

  7 431 200,00

 1.  
 1.  

     142 379,05

 1.  
 1.  

     370 230,00

 1.  
 1.  

      77 775,00

 1.  
 1.  

     432 284,00

1

 1.  

     201 850,00

1

 1.  

     302 426,80

2

 1.  

     178 402,50

1

 1.  

     169 200,00

1

 1.  

     133 580,00

1

 1.  

     450 204,10

1

 1.  

     315 441,00

1

 1.  

     305 865,00

1

 1.  

     248 898,00

1

 1.  

     326 262,50

1

 1.  

     326 095,00

1

 1.  

     418 521,60

1

 1.  

     180 915,00

1

 1.  

     115 647,00

1

 1.  

       77 166,32

1

 1.  

      317 467,50

1

 1.  

99.751.375,00 złotych

45 sztuk

 

Wartość weksli wynosi 99.751.375,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

 

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia
 2. :  transport  weksli musi być w całości zrealizowany do 31 marca 2017 roku (dokładna data lub daty odbioru i transportu weksli zostaną zawarte w umowie).

Miejsce realizacji zamówienia:  Trasa transportu – Olsztyn – Warszawa (szczegóły zostaną zawarte w umowie).

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

- cena (100 %)

                                          

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

lub dostarczyć osobiście do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa pok. 107.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 07 85 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

 •  

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2017 r.

Opublikowano, dnia 23.01.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

 

Zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2017 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Woda gazowana „Cisowianka” poj. 0,5 l – 85 opakowań po 12 szt.
 2. Woda niegazowana „Cisowianka” poj. 0,5 l – 125 opakowań po 12 szt.
 3. Kawa „Jacobs Cronat Gold” poj. 200 g. – 108 szt.
 4. Śmietanki do kawy „Zott Kaffee Sahne” 10 szt. w opakowaniu – 50 opakowań
 5. Herbata w torebkach „Dilmah” 50 szt. w opakowaniu – 204 opakowania
 6. Mleko „Łaciate 3,2%” poj. 1  l  – 70 sztuk
 7. Cukier biały 1 kg – 120 sztuk

 

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do dnia 31.12.2017r. – sukcesywnie na początku każdego miesiąca                                                    w Warszawie, ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty        - cena ( 100 %)

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 30.01.2017 r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dorota Szlaga tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o prędkości 50/50 Mb/s.

Opublikowano dnia:17.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakupu usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o prędkości 50/50 Mb/s.
 

Czas trwania umowy – 12 miesięcy

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o prędkości 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

 1. Termin realizacji zamówienia

1 luty 2017 r. - 1 luty 2018 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:  cena (100 %)

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

 

 

 1. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: do dnia 23. 01. 2017 r. do godz. 12.00 na adres: administracja@fund.org.pl
lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
pok. 107 do godz. 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło tel.: 22 838 32 11 wew. 145 e-mail: administracja@fund.org.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz sprzętu użyczonego przez PARP.

Warszawa, dnia 13-01-2017 r.

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie: Agent Ubezpieczeniowy TUiR WARTA S.A./HDI, ul. Narutowicza 10, 21-500 Biała Podlaska

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi eksperckiej w dziedzinie informatyki poprzez

udział w ekspertyzach informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e‑usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej dla woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki 2007 - 2013 (poz. 412 ze zmianami), zapisy umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem.

 

Przewidywana liczba ekspertyz informatycznych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2017 r.

- ok. 95. Terminy wykonywania ekspertyz informatycznych będą z góry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby ekspertyz bez podania przyczyny.

 

W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:

 1. wykonywanie ekspertyz informatycznych polegających na weryfikacji systemów B2B lub e-usług zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, tj.

a) potwierdzenie zgodności stworzonych systemów B2B lub e-usług z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem,

b) zweryfikowanie, czy stworzony system obejmuje wszystkie opisane procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie Beneficjenta oraz czy zachodzi proces automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS, potwierdzenie wdrożenia technologii podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych, potwierdzenie spełniania przez stworzony serwis internetowy znamion e-usługi według definicji "Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".

c) badanie stworzonego systemu B2B pod kątem jego kosztochłonności.

 1. tworzenie pisemnych opinii informatycznych, zawierających min. 3 000 znaków oraz zrzuty ekranu prezentowanych systemów, potwierdzających wykonanie ekspertyzy informatycznej, w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia ekspertyzy,
 2. rozpatrywanie odwołań Beneficjentów od wyników ekspertyz informatycznych.

II. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości usług

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie tj. znajomość języka zapytań do baz danych SQL, podstawową znajomość technologii WEB (PHP, JS, JAVA, Python lub inne), podstawową wiedzę z zakresu technologii elektronicznej wymiany danych w systemach B2B (znajomość pojęć tj.: API, REST, SOAP lub analogicznych), podstawową wiedzę z zakresu systemów grupy Microsoft lub Linux.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadali wykształcenie wyższe informatyczne.

3. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia

co najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu ekspertyz informatycznych z zakresu niniejszego Zamówienia.

4. Przyjęcie ekspertyz przez Zamawiającego nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

III. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu

l. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w punkcie I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub  kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Zastrzeżenie o możliwości odwołania zapytania ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami po uzyskaniu zgody Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na finansowanie informatycznych usług eksperckich w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

V. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2017 r.

VI. Kryteria wyboru i oceny oferty:

a) Cena wykonania jednej ekspertyzy brutto - liczba punktów - maksymalnie 40.

Sposób oceny:

C=

 

najniższa cena oferty brutto

 

x waga kryterium

 

cena oferty badanej brutto

 

 

b) Ilość zrealizowanych ekspertyz w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia – liczba punktów - maksymalnie 60.

 

Sposób oceny:

 

Kryterium dostępu formalne: co najmniej 5 ekspertyz

 

Kryterium oceny:

 -  6- 15 ekspertyz – 15 pkt,

- 16-25 ekspertyz – 30 pkt,

- 26-35 ekspertyz – 45 pkt,

- 36 i więcej ekspertyz – 60 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą oferentów, która jest niezbędna aby

zrealizować zadania wykonania ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji

systemów B2B lub e-usług w projektach realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

Umowy zostaną podpisane z oferentami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Zamawiający przewiduje,

że jeden ekspert wykona około 30-40 ekspertyz.

 

VII. Miejsce i termin składania oferty

 

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ryszard.orlinski@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście

do siedziby zamawiającego ul. Smocza 27 pok. 107,01-048 Warszawa do dnia 17 stycznia 2017 r.  do godz. 15.00.

 

VIII. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Ryszard Orliński - Kierownik Czwartego Wydziału ds. Monitoringu, tel. (22) 838 32 11 wew. 146, e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE Zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

Opublikowano, dnia 11.01.2017 r

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na ubezpieczenie Forda Focusa,

zamówienie zostało udzielone firmie: Faktor – BIS Piotr Borkowski, ul. 11 Listopada 94, 05-070 Sulejówek. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Opublikowano dnia 09.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia obowiązujące od dnia 13.01.2017 r. do 12.01.2018 r.:

 1. Ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew                  na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, szkód wodociągowych, gradu, dymu                  i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się

ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenie pojazdu, zalania.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura               150 000,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                350 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

        2. Kradzieży z włamaniem i rozboju.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura               70 000,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                350 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

- Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP         10 000,00 zł

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
 1. Suma gwarancyjna:

- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia                             100 000,00 zł

w okresie ubezpieczenia

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do dnia 12.01.2017 r. w Warszawie, ul. Smocza 27 do godz. 16.00

 

 1. Kryteria wyboru oferty - cena ( 100 %)

                                          

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 12.01.2017 r. do godz. 10.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Dorota Szlaga, tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

data publikacji: 02.01.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu:

Ford Focus (kombi) nr. rej. WY 89486:

- obecny okres ubezpieczenia: od 08.01.2016r. do 07.01.2017r.

- 2007 rok prod.

- pojemność: 1,6 benzyna

- przebieg: ok. 135000 km

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do 05.01.2017r. w Warszawie ( 01-048 ) ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty        -           cena (100 %)

                                                                                                                                                

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

 

do dnia 05.01.2017r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 

Rafał Curyło, Dorota Szlaga; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE TRANSPORTU KARTONÓW ARCHIWIZACYJNYCH Z DOKUMENTAMI NA TRASIE OLSZTYN-WARSZAWA (OK. 220 KM) WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM

 

Opublikowano dnia 22 grudnia 2016 r

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

„HABA” Haba Paweł, ul. Rozlazłowska  15, 96-500 Sochaczew

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Transport kartonów archiwizacyjnych z dokumentami na trasie Olsztyn-Warszawa (ok. 220 km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem

Warszawa, dnia 13-12-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Transport kartonów archiwizacyjnych z dokumentami na trasie Olsztyn-Warszawa
(ok. 220 km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu kartonów z dokumentami wraz z załadunkiem
i rozładunkiem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Transport ok. 50 szt. kartonów o wymiarach: 500x330x300 mm (ok. 5 m3 ładunku), waga 1 kartonu – ok. 15-20 kg (szacowana całkowita waga ładunku: ok. 800 kg-1 tona)

- załadunek: pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku biurowego, schody: tak, podjazd dla wózka: nie) – załadunek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- rozładunek: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa (II piętro budynku biurowego bez windy –  możliwość wjechania na dziedziniec budynku) – rozładunek z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin: wskazany z 7 dniowym wyprzedzeniem dzień roboczy pomiędzy 9-13 stycznia 2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia:  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego,
pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

- cena za 1 km w transporcie krajowym  - cena (70 %)

- każda rozpoczęta godzina pracy czynnego kierowcy wraz z pomocnikiem do załadunku
i rozładunku (ok. 4-6 godz. pracy) – cena (30%)

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

lub dostarczyć osobiście do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego ul. Smocza 27, 04-081 Warszawa pok. 107.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło tel.: 22 838 32 11 wew. 133 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  zapytania ofertowego w dowolnym czasie bez podania przyczyny. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU UBEZPIECZENIA FORDA MONDEO

data publikacji: 10.10.2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert wybrana została oferta firmy: Link4 TU S.A.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Mondeo

Data publikacji: 16.09.2016.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Mondeo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Mondeo.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu:

Ford Mondep nr. rej. WY 6254F:

- obecny okres ubezpieczenia: od 12.10.2015 r. do 11.10.2016 r.

- rok produkcji – 2012

- pojemność: 2,0 benzyna

- przebieg: ok. 75000 km

- bez udziału własnego oraz udziału niedoświadczonego kierowcy

- bez integralnej franszyzy

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do 07.10.2016r. w Warszawie ( 01-048 ) ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty - cena (100 %)

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

                                                                                                                           

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

do dnia 05. 10. 2016 r. do godziny 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 

Zbigniew Chełchowski, Rafał Curyło, Jacek Kokot; tel.: 22 838 32 11 wew. 136
e-mail: administracja@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert wybrana została oferta firmy Supermedia Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych:

Opublikowano: dnia 17.08.2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

– obsługa 19 linii telefonicznych na okres 24 miesięcy.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do dnia 19 września 2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, ul. Smocza 27.

 

 1. Kryteria wyboru oferty – cena (100%)

 

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, do dnia 24. 08. 2016 r. do godz. 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Zbigniew Chełchowski tel.: 22 838 32 11 wew. 136.
e-mail: administracja@fund.org.pl, rafal.curylo@fund.edu.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRACOWNIKÓW FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (FUNDACJI MSP) ORAZ MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIRIP) z dnia 24.05.2016

Opublikowano: dnia 01.06.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert wybrana została oferta PZU ŻYCIE S.A.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE Konserwacja klimatyzatorów oraz osuszacza powietrza

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert wybrana została oferta KAM-TECH Kamil Supiński

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Konserwacja klimatyzatorów oraz osuszacza powietrza

Opublikowano: dnia 24.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Konserwacja klimatyzatorów oraz osuszacza powietrza

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji klimatyzatorów w ilości 34 szt. oraz osuszacza powietrza w ilości 1 szt.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP).

Opublikowano: dnia 24.05.2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji MSP (FMSP) oraz fundatora Fundacji MSP – Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRACOWNIKÓW FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (FUNDACJI MSP) ORAZ MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIRIP).

Opublikowano: dnia 11.05.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert żadna oferta nie została wybrana.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP).

Opublikowano: dnia 29.04.2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji MSP (FMSP) oraz fundatora Fundacji MSP – Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRACOWNIKÓW FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (FUNDACJI MSP) ORAZ MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIRIP).

Opublikowano: dnia 25.04.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie porównania ofert żadna oferta nie została wybrana.

Informacja dotyczącej rozstrzygnięcia zapytania o AC i OC Skody z dn. 19 kwietnia 2016 r:

Opublikowano dnia 26.04.2016r.

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

Pol-Mot Auto SA

Ul. Gruchacza 39

02-814 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE: Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

                Opublikowano: dnia 19. 04. 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Skoda Fabia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu:

Skoda Fabia (kombi) nr. rej. WY 5312H:

- obecny okres ubezpieczenia: od 30.04.2015 r. do 29.04.2016 r.

- 2015 rok produkcji

- pojemność: 1,2 benzyna (81 kW)

- przebieg: ok. 25000 km

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do 27.04.2016r. w Warszawie ( 01-048 ) ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty - cena (100 %)

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

                                                                                                                                          

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

do dnia 25. 04. 2016 r. do godziny 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 

Rafał Curyło, Jacek Kokot; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP).

Opublikowano: dnia 14.04.2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Fundacji MSP (FMSP) oraz fundatora Fundacji MSP – Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE Zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego Avast

Opublikowano: dnia 15.03.2016 r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

VITIS-IT, ul. Prymasa 1000-lecia 46 lok. 6

01-242 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego Avast

Opublikowano: dnia 8 marca 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego Avast
(12 miesięcy)

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego Avast Professional Antivirus (ochrona antywirusowa stacji roboczych) oraz Avast EndPoint Protection Suite (ochrona antywirusowa serwerów).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

- Avast Professional Antivirus – 75 licencji na stacje robocze,

- Avast EndPoint Protection Suite – 3 licencje na  serwery.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do dnia 16 marca 2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszaw`a, ul. Smocza 27.

 

 1. Kryteria wyboru oferty- cena (100%)

 

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pok. 114 do dnia 11. 03. 2016 r. do godz. 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Piotr Burno tel.: 22 838 32 11 wew. 136.
e-mail: rafal.curylo@fund.edu.pl, administracja@fund.org.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA W SPRAWIE OBSŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 3 MARCA 2016 R. W SIEDZIBIE FUNDACJI MSP

Data publikacji: 23.02.2016 r. 

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

MOJA CATERING Moja Sp. z o.o.

Ul. J. Bruna 9 lok. 10, 02-594 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi cateringowej podczas szkolenia w dniu 3 marca 2016r. w siedzibie Fundacji MSP

Data publikacji: dnia 12 lutego 2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 marca br. w siedzibie Fundacji MSP przy ul. Smoczej 27, 01-048 Warszawa

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa cateringowa, na którą składają się:

 1. Przygotowanie i dostarczenie lunchu, złożonego z:

- danie mięsne: nuggetsy z kurczaka, ziemniaki opiekane, sałatka: sałata lodowa z pomidorami i ogórkami w sosie vinegrette

- danie wegetariańskie: makaron farfale w sosie z suszonych pomidorów

 1. Zapewnienie zastawy i bielizny cateringowej.

Przewidywana liczba porcji: łącznie ok. 40 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania ostatecznej liczby porcji w dniu 01.03.2016r. Godzina gotowości lunchu w dniu 03.03.2016 r.  godz. 14.00. Oferta cenowa powinna być podana w złotych polskich jako cena netto i brutto z naliczonym podatkiem VAT w przeliczeniu na 1 osobę.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin: 3 marca 2016 r.

Miejsce: Fundacja MSP (hol na I piętrze przed salą konferencyjną), ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 1. Kryteria wyboru/oceny oferty – Cena (100%) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższej ceny według następującego wzoru:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12:00 na adres email: marketing@fund.org.pl

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Agnieszka Łodygowska agnieszka.lodygowska@fund.org.pl; tel. 22 838 01 72.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA - PB 95) DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA LATA 2016-2018

Opublikowano: dnia 14.03.2016 r.

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

PHU „ŻAR” Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159A

08-110 Siedlce

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018

Data publikacji: dnia 04. 02. 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) na lata 2016-2018 dla samochodów osobowych – ok. 5000 litrów rocznie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018

 1. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:        

 

 1. Wysokość upustu - liczba punktów max. - 50

 

       upust oferty ocenianej

Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =       -------------------------------------  x 50

       najwyższy oferowany upust

 

 1. lokalizacja najbliższej stacji od siedziby Fundacji MŚP- liczba punktów max. -  30

 

- do 1 km od siedziby              - 30

Sposób oceny:   - od 1 km do 2 km                   - 15

                        - od 2 km do 3 km                   - 5

- powyżej 3 km                       - 0

 

 1. ilość stacji benzynowych w woj. mazowieckim -  liczba punktów max. - 20

 

  ilość stacji benzynowych oferty ocenianej

Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =  ---------------------------------------------------------------     x 20

  największa ilość stacji benzynowych z przesłanych ofert

                                                                                      

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pok. 107 do dnia 08. 02. 2016 r. do godz. 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Piotr Burno; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

 

Podpis osoby upoważnionej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA O ŚWIADCZENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIALE EKSPERTÓW W DZIEDZINIE INFORMATYKI W WYKONANIU EKSPERTYZ INFORMATYCZNYCH Z ZAKRESU WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW B2B LUB E-USŁUG PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Data publikacji:dnia 11 luty 2016r.

Zamówienie zostanie udzielone:

Panu Jarosławowi Stradomskiemu

Panu Pawłowi Lubczyńskiemu

Panu Tomaszowi Pilarskiemu
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

           Data publikacji: dnia 04.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi eksperckiej w dziedzinie informatyki poprzez udział w ekspertyzach informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub
e-usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej dla Mazowsza, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki 2007 – 2013 (poz. 412 ze zmianami), zapisy umowy
o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem.

 

Przewidywana liczba ekspertyz informatycznych  od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2016 r. – ok. 120. Terminy wykonywania ekspertyz informatycznych będą z góry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby ekspertyz bez podania przyczyny.

 

W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:

 1. wykonywanie ekspertyz informatycznych polegających na weryfikacji systemów B2B lub e-usług zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, tj.
 1. potwierdzenie zgodności stworzonych systemów B2B lub e-usług z zapisami umowy
  o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem,
 2. zweryfikowanie, czy stworzony system obejmuje wszystkie opisane procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie Beneficjenta oraz czy zachodzi proces automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS,  potwierdzenie wdrożenia technologii podpisu elektronicznego oraz  elektronicznej wymiany danych, potwierdzenie spełniania przez stworzony serwis internetowy znamion e-usługi według definicji „Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
 1. tworzenie pisemnych opinii informatycznych, zawierających min. 3 000 znaków oraz zrzuty ekranu prezentowanych systemów, potwierdzających wykonanie ekspertyzy informatycznej, w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia ekspertyzy,
 2. rozpatrywanie odwołań Beneficjentów od wyników ekspertyz informatycznych.

 

 1. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości usług
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie tj. znajomość języka zapytań do baz danych SQL, podstawową znajomość technologii WEB (PHP, JS, JAVA, Python lub inne),  podstawową wiedzę z zakresu technologii elektronicznej wymiany danych w systemach B2B (znajomość pojęć tj.: API, REST, SOAP lub analogicznych), podstawową wiedzę z zakresu systemów grupy Microsoft lub Linux.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadali wykształcenie wyższe informatyczne.
 4. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawców,  którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia co najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu ekspertyz informatycznych z zakresu niniejszego Zamówienia.
 5. Przyjęcie ekspertyz przez Zamawiającego nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 6. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w pkt.  I. Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.
 7. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w punkcie I. Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.
  2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. Zastrzeżenie o możliwości odwołania zapytania ofertowego

             Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami po uzyskaniu zgody Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na finansowanie informatycznych usług eksperckich w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2016 r.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:        
 1. Cena wykonania jednej ekspertyzy brutto – liczba punktów - maksymalnie 40.

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

 

 1. Ilość zrealizowanych ekspertyz w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia – liczba punktów -  maksymalnie  60.

 

Sposób oceny:

 

Kryterium dostępu formalne: co najmniej 5 ekspertyz

 

Kryterium oceny: -      - 6-15 ekspertyz                      – 15 pkt,

- 16-25 ekspertyz                    – 30 pkt,

- 26-35 ekspertyz                    – 45 pkt,

- 36 i więcej ekspertyz                       – 60 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą oferentów, która jest niezbędna aby zrealizować zadania wykonania ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług w projektach realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Umowy zostaną podpisane z oferentami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Zamawiający przewiduje, że jeden ekspert wykona około 30-40 ekspertyz.

                                                                       

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres e-mail:  marta.talmont@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego ul. Smocza 27 pok. 107, 01-048 Warszawa do dnia 10  lutego 2016 do godz. 15.00.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Marta Talmont – Kierownik Wydziału ds. Monitoringu, tel. (22) 838 32 11 wew. 103, e-mail: marta.talmont@fund.org.pl

 

 

Podpis osoby upoważnionej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ TONERÓW

Opublikowano dnia 18.02.2016r.

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

           

Część I – Materiały biurowe: PARTNER Monika Zapendowska;

ul. Górska 9D/20, 00-740 Warszawa

 

            Część II – Tonery:  PRINTEX K. Borkowski, K.Mirowski Sp.J.

Al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych oraz tonerów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA W SPRAWIE OBSŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 16 LUTEGO 2016R. W SIEDZIBIE FUNDACJI MSP

Zamówienie zostanie udzielone firmie:
Restauracja Honoratka
Ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi cateringowej podczas szkolenia w dniu 16 lutego 2016r. w siedzibie Fundacji MSP

                                                                                                                          Data publikacji: dnia: 25.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Obsługi cateringowej podczas szkolenia w dniu 16 lutego 2016r. w siedzibie Fundacji MSP

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 16 lutego br. w siedzibie Fundacji MSP przy ul. Smoczej 27, 01-048 Warszawa

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa cateringowa, na którą składają się:

 1. Przygotowanie i dostarczenie lunchu, złożonego z:

- danie mięsne: nuggetsy z kurczaka, ziemniaki opiekane, sałatka: sałata lodowa z pomidorami i ogórkami w sosie vinegrette

- danie wegetariańskie: makaron farfale w sosie z suszonych pomidorów

 1. Zapewnienie zastawy i bielizny cateringowej.

Przewidywana liczba porcji: łącznie ok. 20

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania ostatecznej liczby porcji w dniu 15.02.2016r. Godzina gotowości lunchu w dniu 16.02.2016 r.  godz. 13:45

Oferta cenowa powinna być podana w złotych polskich jako cena netto i brutto z naliczonym podatkiem VAT w przeliczeniu na 1 osobę.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin: 16 lutego 2016 r.

Miejsce: Fundacja MSP (hol na I piętrze przed salą konferencyjną), ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

 1. Kryteria wyboru/oceny oferty – Cena (100%)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższej ceny według następującego wzoru:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

 

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać do dnia 28.01.2016 r. do godz. 12:00 na adres email: marketing@fund.org.pl

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Agnieszka Łodygowska agnieszka.lodygowska@fund.org.pl; tel. 22 838 01 72.

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania o łącze internetowe z dn. 19. 01. 2016 r:

Data publikacji: dnia: 25.01.2016

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

SUPERMEDIA Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o prędkości 50/50 Mb/s.

Data publikacji: dnia 19. 01. 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakupu usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o prędkości 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi stałego, symetrycznego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o prędkości 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

 1. Termin realizacji zamówienia

1 luty 2016 r. - 1 luty 2017 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:  cena (100 %)

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

 

 

 1. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: do dnia 22. 01. 2016 r. na adres: administracja@fund.org.pl
lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Piotr Burno; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. ZAKUPU I DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W 2016R.

opublikowano 15 stycznia 2016r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

„JANIKA” Jarosław Kulik

ul. Drogowców 15

05-420 Józefów

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2016 r.

data publikacji: dnia 11.01.2016 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych w 2016 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Woda gazowana „Cisowianka” poj. 0,5 l – 800 opakowań po 12 szt.
 2. Woda niegazowana „Cisowianka” poj. 0,5 l – 1000 opakowań po 12 szt.
 3. Kawa „Jacobs Cronat Gold” poj. 200 g. – 180 szt.
 4. Śmietanki do kawy „Zott Kaffee Sahne” 10 szt. w opakowaniu – 150 opakowań
 5. Herbata w torebkach „Lipton Yellow Label Tea” 50 szt. w opakowaniu – 800 opakowań
 6. Mleko „Łaciate 3,2%” poj. 0,5 l – 250 opakowań
 7. Cukier biały 1 kg – 180 szt.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r. – sukcesywnie na początku każdego miesiąca                                                    w Warszawie, ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty        - cena ( 100 %)

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

lub dostarczyć osobiście do dnia 14.01.2016 r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Piotr Burno, Rafał Curyło tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. ZAKUPU I DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH W 2016R.

opublikowano 15 stycznia 2016r

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

Przedsiębiorstwo Handlowe „ADMOR „

Jerzy Moryto

ul. Wierzbicka 58/1

26-600 Radom

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy środków czystościowych w 2016r.

data publikacji: dnia 11.01.2016 r.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy środków czystościowych w 2016r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup środków czystościowych wg specyfikacji:

- worki na śmieci 160 L mocne          - LIDER                                              -           100 opak.

- worki na śmieci 120 L mocne          - LIDER                                              -           160 opak.

- worki na śmieci 60 L mocne - LIDER                                                          -           160 opak.

- worki na śmieci 35 L mocne - LIDER                                                          -           160 opak.

- płyn do mycia szyb z pompką CLIN 500ML                                               -           100 szt.

- płyn do mycia naczyń LUCEK 1L                                                   -           200 szt.

- płyn do WC 750 ml DOMESTOS Pine Fresh                                               -           150 szt.

- płyn do mycia podłóg AJAX  1L                                                     -           150 szt.

- mydło w płynie 5L                                                                           -           100 szt.

- mleczko do czyszczenia CIF Normal Clean 500ML                                    -           50 szt.

- odświeżacz powietrza stojący                                                                     -           100 szt.

- kostka do WC w koszyczku                                                             -           200 szt.

- aerozol do mebli PLEDGE MULTISURFACE 250ML                    -           100 szt.

- płyn do usuwania kamienia i rdzy CILIT 450ML                            -           20 szt.

- zmywaki do naczyń z gąbką CORAL (pak. po 10 szt.)                               -           60 opak.

- ścierki uniwersalne CORAL Marlena 51x37 (pak. po 10 szt.)                     -           60 opak.

- mop sznurkowy bawełniany DUŻY zapas końcówka dł. 30 cm                 -           20 szt.

- wiadro do mopa z wyciskaczem                                                     -           2 szt.

- rękawice latexowe                                                                           -           1 opak.

- kij z gwintem do mopa dł. 120 cm                                                  -           2 szt.

- wybielacz uniwersalny ACE 1L                                                      -           15 szt.

- środek do udrażniania rur                                                               -           10 szt.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Sukcesywnie od 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r.

w Warszawie, ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty:       -           cena (100%)

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego

do dnia 14.01.2016r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Piotr Burno, Rafał Curyło tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. ZAKUPU PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA -PB 95) DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA LATA 2016-2018

data publikacji: 04.02.2016 r.

 

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy z RIF.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. Zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa -Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018 z dnia 07.01.2016r.

data publikacji: 18.01.2016 r.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki  Budżetowej CARPATIA z siedzibą
w Rzeszowie przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4; 35-322 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE: Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa -Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018

               data publikacji: 07.01.2016r.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) na lata 2016-2018 dla samochodów osobowych – ok. 5000 litrów rocznie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na lata 2016-2018

 1. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:        

 

 1. Wysokość upustu - liczba punktów max. - 50

 

upust oferty ocenianej

Sposób oceny:liczba punktów ocenianej oferty =-------------------------------------x 50

najwyższy oferowany upust

 

 1. lokalizacja najbliższej stacji od siedziby Fundacji MŚP- liczba punktów max. -  30

 

- do 1 km od siedziby - 30

Sposób oceny: - od 1 km do 2 km - 15

- od 2 km do 3 km- 5

- powyżej 3 km - 0

 

 1. ilość stacji benzynowych w woj. mazowieckim -  liczba punktów max. - 20

 

ilość stacji benzynowych oferty ocenianej

Sposób oceny:liczba punktów ocenianej oferty = ---------------------------------------------------------------x 20

największa ilość stacji benzynowych z przesłanych ofert

                                                                                      

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: do dnia 13. 01. 2016 r. na adres: administracja@fund.org.pl

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Piotr Burno; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania o ubezpieczenie mienia Fundacji z dn. 30 grudnia 2015 r:

data publikacji: 11.01.2016

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

TU COMPENSA S.A. Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

data publikacji: 30.12.2015r

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia obowiązujące od dnia 13.01.2016 r. do 12.01.2017 r.:

 1. Ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, szkód wodociągowych, gradu, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się

ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenie pojazdu, zalania.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura               250 000,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                350 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

        2. Kradzieży z włamaniem i rozboju.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura               125 000,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                350 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

- Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP         10 000,00 zł

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
  1. Suma gwarancyjna:

- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia                             100 000,00 zł

w okresie ubezpieczenia

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do dnia 12.01.2016 r. w Warszawie, ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty        - cena ( 100 %)

                                         

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 08.01.2016 r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Rafał Curyło, Piotr Burno, tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

Rozstrzygnięcie zapytania o OC i AC z dn. 22 grudnia 2015 r

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

Factor-Bis, Piotr Borkowski, Ul. 11-go Listopada 94, 05-070 Sulejówek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus

data publikacji: 22.12.2015r

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zakupu ubezpieczenia OC + AC dla samochodu Ford Focus.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup ubezpieczenia OC + AC dla samochodu:

Ford Focus (kombi) nr. rej. WY 89486:

- obecny okres ubezpieczenia: od 08.01.2015r. do 07.01.2016r.

- 2007 rok prod.

- pojemność: 1,6 benzyna

- przebieg: ok. 135000 km

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Do 05.01.2016r. w Warszawie ( 01-048 ) ul. Smocza 27

 

 1. Kryteria wyboru oferty        -           cena (100 %)

                                                                                                                                                

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres:

administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

 

do dnia 31.12.2015r.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 

Rafał Curyło,Piotr Burno; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Z DNIA 06.11.2014 R. NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PUNKCIE KONSULTACYJNYM KSU

data publikacji: 06.11.2014r

Zapytanie dotyczy projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” realizowanego  w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.  

Nr umowy nr PK/2.2.1/2014/07-01. Realizatorem projektu jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa. Celem projektu jest świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zgodnie ze „Standardem usługi doradczej - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:  realizację usług doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zakładających działalność gospodarczą, w tym samodzielne pozyskiwanie klientów.

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Wydrukowania zaproszeń na Konferencję: „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”., oraz Finał Konkursu XX Jubileuszowej Edycji Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”.

data publikacji: 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Wydrukowania zaproszeń na Konferencję: „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”., oraz Finał Konkursu XX Jubileuszowej Edycji Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące druku zaproszeń.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Druk 200 sztuk zaproszeń w dwóch wersjach (Pan 130 szt./Pani 70 szt.), format: podwójna DL- składana po długim boku, do zadrukowania 4 strony 10 cm X 20 cm w kolorze wg. przesłanego projektu graficznego do dnia 07.10.2014 r. godz. 14:00. Papier kredowy 160 g.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zaproszenia powinny być dostarczone do dnia 09.10.2014 r do godz. 12.00 do siedziby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

III. Kryteria wyboru oferty - cena 100%                               

IV. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: katarzyna.czelejewska@mirip.org.pl. do dnia 07.10.2014r. do godz. 12:00

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Katarzyna Czelejewska, tel.: e-mail: katarzyna.czelejewska@mirip.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 06.10.2014 r. na Świadczenie usług doradczych w Punkcie Konsultacyjnym KSU

data publikacji: 06.10.2014r.

Zapytanie dotyczy projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” realizowanego  w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.  

Nr umowy nr PK/2.2.1/2014/07-01. Realizatorem projektu jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa. Celem projektu jest świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zgodnie ze „Standardem usługi doradczej - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:  realizację usług doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zakładających działalność gospodarczą, w tym samodzielne pozyskiwanie klientów.

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu papieru firmowego/ 01.04.2014 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu papieru firmowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup papieru firmowego wg specyfikacji:
- papier opal, biały, gładki, 100 g, ze znakiem wodnym,
- format A4,
- czcionka Timpani,
- kolor: CMYK + panton 455,
- ilość: 50 000 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do dnia 18.04.2014r. w Warszawie, ul. Smocza 27. 

Kryteria wyboru oferty: cena ( 100 %)

Miejsce i termin składania oferty: ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl do dnia 07.04.2014r.

Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Burno, Rafał Curyło, tel. 22 838 32 11 wew. 136, e-mail: administracja@fund.org.pl

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin -ZP/PN/2/2014UZUP

Warszawa data zamieszczenia: 01.07.2015


Numer ogłoszenia: 161702 - 2015;


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 838 02 61, faks 22 838 02 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin -ZP/PN/2/2014UZUP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamowienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu zdrowotnym pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin - zamówienia uzupełniające do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin - znak -ZP/PN/2/2014. Zamówienie nie przekracza kwoty, o ktorej mowa w art. 11 pkt 8 ustawy PZP.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.22.00-4, 66.51.22.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Towarzystwem Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 94608,00

Oferta z najniższą ceną: 94608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94608,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Jest to zamówienie uzupełniające, udzielone dotychczasowemu wykonawcy w okresie krótszym niż trzy lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamowień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warszawa: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, numer referencyjny ZP/PN/3/2014 Numer ogłoszenia

data publikacji: 21.11.2014r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 838 02 61, faks 22 838 02 61.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fund.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, numer referencyjny ZP/PN/3/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 42.99.15.00-4, 22.80.00.00-8, 30.19.21.13-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fund.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Fundacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały biurowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 22.80.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tonery do drukarek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.15.00-4, 30.19.21.13-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

„Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin”.

Przetarg nieograniczony na „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin”.

 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny