Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:
FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

Sekretariat:

tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 140
fax +48 (22) 838 02 61
e-mail: biuro@fund.org.pl

Wydział ds. Kadr i Administracji:

Kadry:
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 118
e-mail: kadry@fund.org.pl

Administracja:
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 136
fax +48 (22) 838 35 53
e-mail: administracja@fund.org.pl

Zespół Radców Prawnych:
tel: +48 (22) 838 32 11 wew. 119
e-mail: prawo@fund.org.pl

Weksle:
tel. +48 (22) 838 32 11

Działanie 8.2  wew. 113, 146
Działania 1.4-4.1, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 wew. 139, 165
e-mail: rozliczenia.poig@fund.org.pl

 

Wydziały ds. Monitoringu i Kontroli: 

tel. +48 (22) 838 32 11

Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 8.2 wew. 166
Działania 5.4.1, 6.1, 8.1 wew. 165
Działanie 8.2 wew. 113, 146
e-mail: monitoring@fund.org.pl

Wydziały ds. Aneksowania:

tel. +48 (22) 838 32 11

Aneksy 1.4-4.1, 4.4, 8.2  wew. 113, 146
Aneksy 5.4.1, 6.1, 8.1 wew. 139
e-mail: rozliczenia.poig@fund.org.pl

Wydziały ds. Kontroli Merytorycznej: 

tel. +48 (22) 838 32 11

Działanie 5.4.1, 6.1, 8.1 wew. 165
Działanie 1.4-4.1, 4.4, 8.2 wew. 166
e-mail: rozliczenia.poig@fund.org.pl

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny