Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:
FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Sekretariat:

tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 140,
fax +48 (22) 838 02 61
e-mail: biuro@fund.org.pl

 

Wydział ds. Kadr i Administracji:

Kadry:
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 118
e-mail: kadry@fund.org.pl

Administracja:
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 136
fax +48 (22) 838 35 53
e-mail: administracja@fund.org.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy/ Weksle:
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 127
e-mail: ksiegowosc@fund.org.pl

 

Zespół Radców Prawnych:
tel: +48 (22) 838 32 11 wew. 119
e-mail: prawo@fund.org.pl

 

Wydziały ds. Monitoringu i Kontroli: 

tel. +48 (22) 838 32 11

Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 8.2 wew. 166
Działania 5.4.1, 6.1 wew. 103, 114
Działanie 8.1 wew. 147, 153

Działanie 8.2 wew. 170

e-mail: monitoring@fund.org.pl
pytania.monitoring@fund.org.pl

Wydziały ds. Aneksowania:

tel. +48 (22) 838 32 11

Aneksy 1.4-4.1, 4.4, 8.2  wew. 113
Aneksy 5.4.1, 6.1 wew. 139
Aneksy 8.1 wew. 147

e-mail: rozliczenia.poig@fund.org.pl

Wydziały ds. Kontroli Merytorycznej: 

tel. +48 (22) 838 32 11

Działanie 8.1 wew. 147, 153
Działanie 1.4-4.1, 4.4, 8.2 wew. 166
Działanie 5.4.1, 6.1 wew. 114

e-mail: rozliczenia.poig@fund.org.pl

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny