Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

KONKURS "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU"

Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju. O tytuł ten ubiegają się również osoby, organizacje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego aktywnie działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wyróżnienie otrzymują corocznie najlepiej ocenione firmy i organizacje, klasyfikowane w 4 kategoriach, w zależności od wielkości i zasięgu działania. Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo wyróżnienie specjalne osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju sektora MSP. Zdobycie tytułu Lidera Przedsiębiorczości Roku stanowi doskonałą rekomendację działalności Laureatów.

GALA KONKURSU "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017"

GALA KONKURSU "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017"

W dniu 25 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4 odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”. Gali Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” towarzyszyły obchody ( to bym wykreśliła wystąpienia i prezentacja)  poświęcone XXV- leciu działalności Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Honorowy patronat nad Galą Konkursu objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik

Patronat nad Galą Konkursu objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerem Strategicznym wydarzenia był Europejski Fundusz Leasingowy SA (bez kropek pomiędzy S.A.)

Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn VIP.

Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” stanowiła finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994 r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm oraz organizacji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

„Liderzy Przedsiębiorczości Roku 2017”

Kapituła konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”, spośród kandydujących firm wyłoniła laureatów o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w następujących  kategoriach:

1.       Honorowy Lider Przedsiębiorczości Roku 2017

2.       Lider Przedsiębiorczości Roku

3.       Firmy zatrudniające do 10 pracowników - 4 laureatów,

4.       Firmy zatrudniające do 50 pracowników - 4 laureatów,

5.       Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników – 2 laureatów

6.       Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość – 3 laureatów.

Tytuł „Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2017” otrzymał

Pan Bogusław Wójcik

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” otrzymali:

1. Pan Stefan Rynowiecki

2. Pani Beata Ostrowska

3. Pani Alicja Sawicka

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2017” otrzymały następujące firmy: 

Firmy mikro:

 1. TRANSLATION STREET
 2. GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o.
 3. CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH SP. Z O.O.
 4. Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak

Firmy małe:

 1. PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski. Sp. J.
 2. Point of View Sp z o.o., sp. k.
 3. INDEPENDENT DIGITAL SP. Z O.O.
 4. RONOMED SP. Z O.O. SP.K

Firmy średnie:

 1. Styropmin Sp. z o.o.
 2. Piekarnia Ciastkarnia KŁOS

     oraz

Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość:

 1. Europejski Fundusz Leasingowy SA
 2. GMINA TARCZYN
 3. Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

FOTORELACJA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gala Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2017"

MIKRO, MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

ORAZ

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ !

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

serdecznie zapraszają

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

oraz

instytucje wspierające przedsiębiorczość,

w tym samorząd terytorialny

do wzięcia udziału w:

prestiżowym konkursie

„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”

Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

 

Tegoroczna Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku” uświetniona zostanie uroczystymi obchodami z okazji Jubileuszu XXV-lecia działalności Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 25 października (środa) 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4.
 

O patronat honorowy nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwa i instytucje oceniane są w następujących kategoriach:

 • Mikro przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
 • Małe przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
 • Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursuankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty konkursowej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

 

Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w ramach działań promocyjnych otrzymają:

1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);

2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby  (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne, i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą.

Zapraszamy serdecznie wszystkie mikro, małe i średnie firmy oraz samorząd terytorialny do ubiegania się o to wyróżnienie, obecnie znane i cenione oraz postrzegane jako oznaka prawdziwego sukcesu gospodarczego, zarówno w kręgach decydentów jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Na zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” czekamy do dnia 4 października (środa) 2017 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Prosimy także o dostarczenie w formie elektronicznej 3-5 zdjęć promujących Państwa firmę.

Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017” i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Gromadzką na powyższy adres.

Gala Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2016"

W dniu 1 grudnia br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016”.

Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad Galą i Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik

Patronat nad Galą objęli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerem Strategicznym wydarzenia był Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

W gronie Partnerów tegorocznej Gali znaleźli się: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii EuropejskiejEnterprise Europe NetworkKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz serwis Zumi.pl należący do Onet S.A.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polskie Radio RDC, serwis Brand24.pl, portal Biznes2biznes.comczasopismo Fundusze EuropejskieGazeta Małych i Średnich PrzedsiębiorstwInfostrefa, Klub Integracji Europejskiej, platforma KOBIETAWCHMURZE.PL, magazyn Przedsiębiorcy.eu oraz magazyn VIP.

Gala „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2016” stanowiła finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994 r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm oraz organizacji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

„Liderzy Przedsiębiorczości Roku 2016”

Kapituła konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”, spośród kandydujących firm wyłoniła  laureatów tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” w następujących  kategoriach:

1. firmy zatrudniające do 10 pracowników - 9 laureatów,

2. firmy zatrudniające do 50 pracowników - 3 laureatów,

3. Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość - 4 laureatów.

Kapituła konkursu przyznała tytuł „Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2016”  Panu Jerzemu Kwiecińskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Członkowi Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” otrzymały następujące firmy:

 

Firmy mikro:

1. Kerris Group Sp. zo.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

2. Atlanti Nieruchomości MSW sp. z o.o. ul. Dunajecka 13/20, 02-369 Warszawa

3. Prototypownia ul. Kasztanowa 6A/1 lok.22, 64-542 Młodasko

4. THE SECRET SOAP STORE MONIKA KOSIENIAK – STAWOWIAK  ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice

5. Fabryka Makaronu Sp. z o.o. ul. Świetlicowa 7/9 O105-520 Konstancin – Jeziorna

6. GP Inter-Solutions Sp. z o.o. ul. Ciołka 11a lok. 201, 01-445 Warszawa

7. BFM SP. Z O.O. ul. Zabrzańska 5, 41-907 Bytom

8. „Klamex” Zenon Oliszewski ul. Wawerska 905-410 Józefów

9. ANDCOM sp. z o.o. ul. Puszczyka 1B/1, 05-515 Zgorzała

 

 Firmy małe:

1. Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. ul. Wersalska 54,  91-212 Łódź

2. Point of View spółka z o. o., sp. k. ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

3. MONEVIA SP. Z O.O. ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz

 

Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Grzybowska 81 , 00-844 Warszawa

2. Europejski Fundusz Leasingowy SA Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

3. Krajowy Punkt Kontaktowy  ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

4. Gmina Tarczyn ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

Gali Lidera Przedsiębiorczości Roku 2016 towarzyszyły wystąpienia i prezentacje poświęcona tematyce rozwoju przedsiębiorczości oraz Funduszom Europejskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem prezentacji było przeprowadzenie dyskusji o szansach i możliwościach, jakie dają środki unijne oraz alternatywne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorczości dostępne na lata 2014-2020.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, agencji rządowych, instytucji otoczenia biznesu, samorządów, przedsiębiorcy, przedstawiciele cechów i izb rzemieślniczych oraz przedstawiciele mediów. 

 • -

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”

W dniu 28 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”.

Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem Merytorycznym wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Partnerem Strategicznym - Payback. Patronat medialny nad Galą objęli: TVP Warszawa, TOK FM,  czasopismo Fundusze Europejskie, Gazeta MSP, GPW Media oraz Klub Integracji Europejskiej i Magazyn Ludzi Biznesu Przedsiębiorcy@eu.

Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” stanowiła finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności  i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

Gali Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” towarzyszyła debata „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”, poświęcona tematyce rozwoju przedsiębiorczości oraz Funduszom Europejskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem debaty było przeprowadzenie szerszej dyskusji o szansach i możliwościach, jakie dają środki unijne oraz alternatywne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorczości dostępne na lata 2014-2020.

Podczas uroczystego otwarcia Gali dr Marek Chrzanowski – koordynator sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość w Narodowej Radzie Rozwoju odczytał list od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do Laureatów tegorocznej edycji Konkursu oraz uczestników Gali.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe  i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Tegoroczna Kapituła Konkursu przyznała 34 równorzędne tytuły Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015.

W kategorii Mikro Firma nagrodę otrzymali:

 1. Phenicoptere
 2. Printed Circuit Board Technology sp. z o.o.
 3. Grupa Pro Business Solutions
 4. PM Investment Group sp. z o.o., sp.k.
 5. Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej
 6. Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET sp. z o.o.
 7. Instytut Homeostazy sp. z o.o.
 8. Nowe Technologie sp. z o.o.
 9. Energomix sp. z o.o.
 10. ANDCOM sp. z o.o. 
 11. Top Personal Branding
 12. Nestmedic sp. z o.o.
 13. Team Connect sp. z o.o.
 14. CTL - Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS sp. z o.o.

W kategorii Mała Firma nagrodę otrzymali:

 1. FUH INSTAL – BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
 2. TOOLS FACTORY sp. j. Agnieszka Popławska, Robert Popławski
 3. Mediarecovery
 4. „SUN” Marian Zbigniew Nowak
 5. IMS S.A.
 6. Pro-Project Henryk Kartaszyński
 7. Point of View sp. z o.o.,  sp.k.
 8. Inovatica Bogumił Zięba
 9. Aiton Caldwell S.A.
 10. DBMS sp. z o.o.
 11. ELTAR Tęsna Elżbieta

W kategorii Średnia Firma nagrodę otrzymali:

 1. Lechpol Zbigniew Leszek
 2. International  Plastik  Polska sp. z o.o. 
 3. WAMECH P.A. Wąsik sp. j.
 4. CENTRUM SŁUCHU I MOWY sp. z o.o
 5. igus® sp. z o.o.
 6. PHU ELGRA

W kategorii instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Gmina Tarczyn
 2. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 3. Cech Rzemiosła Różnych w Rawie Mazowieckiej

Kapituła Konkursu dodatkowo wyróżniła firmy

 1. PolChip sp. z o.o.
 2. KERRIS Group sp. z o.o.
 3. POLSKIE PLECIONKARSTWO  Ewa Świątkowska – Papińska
 4. GP Inter-Solutions sp. z o.o.
 5. Pracownia Kaletnicza DONAT
 6. EMT – Systems sp. z o.o.

Tytuł Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015 otrzymała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.  Po raz drugi w 21-letniej historii Konkursu Kapituła przyznała  również tytuł „Lidera Liderów Przedsiębiorczości Roku 2015” - statuetkę otrzymała firma BOZAMET Sp. z o. o. Nagrody przyznane zostały za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele ministerstw, samorządów, agencji rządowych oraz przedstawiciele mediów.

Galę relacjonowała TVP Warszawa – patron medialny wydarzenia.

Relacja na Facebooku

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu 29 października 2014r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas konferencji pn. "Potęga rozwoju-rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał", odbyła się gala XX-ej Edycji Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. 

Kapituła Konkursu przyznała 25 równorzędnych tytułów „LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2014” oraz 5 wyróżnień.

Wyróżnienia nadane zostały za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, a także za umiejętne korzystanie ze środków unijnych, które są przeznaczane na rozwój firmy.

Wzorem lat ubiegłych Kapituła Konkursu - przy weryfikacji ankiet brała pod uwagę: wysoką jakość i walory oferowanych wyrobów i usług, wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii produkcji, nowoczesnych metod zarządzania firmą, a także umiejętne wykorzystywanie możliwości finansowania działalności ze środków unijnych.

Uczestniczące w konkursie firmy reprezentowały różnorodne branże i zakres działania, a także charakteryzowała je różna lokalizacja prowadzonej działalności. 

Kapituła oceniała firmy według 3 kategorii: 

• MIKRO FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników
• MAŁE FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
• ŚREDNIE FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymali statuetki „Lidera Przedsiębiorczości”, dyplomy oraz od Pana Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej imienne listy gratulacyjne. 

Wręczenia wyróżnień dokonali:
-  Pan Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 
-  Pana Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
-  Pan Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Kapituła Konkursu przyznała honorowy tytuł: „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2014” Panu Januszowi Piechocińskiemu, Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki w uznaniu zasług, dla rozwoju przedsiębiorczości, nie tylko z racji sprawowanego aktualnie urzędu, ale ze względu na osobiste konsekwentne, wieloletnie zaangażowanie na rzecz promocji tej najważniejszej części gospodarki, rozwijającej się dzięki inicjatywie samorządów lokalnych i aktywności małej i średniej przedsiębiorczości.

W kategorii Mikro Firma przyznano 8 równorzędnych wyróżnień firmom:

Pracownia Kaletnicza DONAT
Instal-Mark s.c.
Pracownia Zegarmistrzowska Marek Drzażdżyński
KSK Anna Sawoń
MILLY MALLY S.C.
Z.P.U.G. Jankiewicz i syn s.c.
Krawiectwo miarowe damsko – męskie ciężkie Neska Stanisław
BTL Forms Joanna Warkocka

W kategorii Mała Firma przyznano 11 równorzędnych wyróżnień firmom:

Internet Media Services
EasyCALL.pl SA
Oktawave Sp. z o.o.
Blue Ocean Media S.A.
INFOSYSTEM Spółka Akcyjna
TOOLS FACTORY Sp. J. Agnieszka Popławka, Robert Popławski
Risk S.C. Maria Samecka, Anna Kowtun
Point of View Sp. z o.o.
Zakład Ślusarsko-Budowlany S. Krzosek
FIRMA SIWIŃSCY
P.H.U.P. DANSTONE

W kategorii Średnia Firma przyznano 6 równorzędnych wyróżnień firmom:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Suchocki Roman
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA
HERKULES S.A.
Bozamet Sp. z o.o.
AMB Energia Sprzedaży Sp. z o.o.
LECHPOL Zbigniew Leszek

Wyróżnienie otrzymało 5 Firm:

Energomix Sp. z o.o.
Grupa PBS
DBMS Sp. z o.o.
Databroker S.A.
C.T. Service Sp. z o.o.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu 6 grudnia 2013 roku w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2013". Wzorem lat ubiegłych finaliści oceniani byli pod względem innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, rozwoju technicznego i technologicznego, stosowania nowoczesnych metod zarządzania, a także skutecznego wykorzystania środków unijnych. Kapituła Konkursu przyznała 34 równorzędne tytuły Lidera Przedsiębiorczości Roku 2013, w tym Pani Bożenie Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wyróżnionej za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wszystkim Laureatom nagrody wręczali Pan Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Paweł Graniewski - Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz Pan Edward Tomasz Połaski - Prezes Fundacji MSP i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.


Laureaci Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" w kategorii Mikro Firma (zatrudniająca poniżej 10 pracowników):

 • Eurocert Sp. z o.o.
 • Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o.
 • Plana Power Yacht Sp. z o.o.
 • Blue Ocean Media S.A.
 • iLCS Bartłomiej Grzywna
 • CALMA Anita Hawryńska
 • WSBS Wysocki Bogdański Sp.J.
 • Zakład Ślusarski Usługi - Produkcja - Sprzedaż Józef Czarkowski
 • Zygmar Bis Zygmunt Gierej
 • Auto Serwis Lech Lipka
 • World Dating Company

Laureaci Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" w kategorii Mała Firma (zatrudniająca poniżej 50 pracowników):

 • Tech-Med Technika Medyczna B. Wójcik Sp.j.
 • Piekarnia Cukiernia J.K.Tokarscy Sp.j.
 • New Energy Transfer S.A.
 • Nova - Stal Sp. z o.o.
 • Metal - Master Sylwia Ładzińska
 • Connectmedica Sp. z o.o.
 • Cellpak Zdzisław Koziatek
 • Comperia.pl S.A.
 • Energo-Wac
 • P.P.H. EL - BUT S.C. M.M. Leszczyński
 • Hydromechanika- 2 Robert Szajda
 • IMS S.A.

Laureaci Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" w kategorii Średnia Firma (zatrudniająca poniżej 250 pracowników):

 • Drukpol.Flexo Sp. z o.o. S.K.A.
 • AMB Energia S.A.
 • Zakład Piekarniczy KŁOS Marian Kurzyca
 • Lechpol Zbigniew Leszek
 • International Plastik Polska Sp. z o.o.
 • Opolgraf S.A.
 • LGBS Polska Sp. z o.o.

Laureaci Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" w kategorii Samorząd Terytorialny z woj. mazowieckiego wspierający przedsięrbiorczość:

 • Gmina Miasto Sierpc
 • Gmina Wołomin
 • Gmina Piaseczno

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny