Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapraszamy na szkolenie z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. (źródło informacji: MPiT).

Zapraszamy na szkolenie.


CZĘŚĆ I  (czas prezentacji min. ok. 45 min.)

Główne założenia i cel  ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zasady powołania zarządcy sukcesyjnego -  omówienie wad i zalet rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę.

Zasady postępowania  i krąg osób uprawnionych do prowadzenia „przedsiębiorstwa w spadku” od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego. Omówienie przypadków  ograniczenia zarządu sukcesyjnego wynikających z obowiązywania innych ustaw. Zasady odpowiedzialności  zarządcy sukcesyjnego wobec spadkobierców.

CZĘŚĆ II (czas prezentacji min. ok. 45 min.)

Obowiązki  zarządcy sukcesyjnego  jako pracodawcy i zakres jego odpowiedzialności  m. in. z tytułu obowiązkowych świadczeń społecznych.

Omówienie zasad obowiązywania decyzji administracyjnych wydanych wobec przedsiębiorcy           w okresie wykonywania zarządu sukcesyjnego z uwzględnieniem toczących się i niezakończonych       w chwili śmierci przedsiębiorcy postepowań administracyjnych.

Skutki wejścia w życie przedmiotowej ustawy z omówieniem zmian innych przepisów prawa łączących się z zagadnieniem tymczasowego zarządzenia przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy.

Śniadanie Biznesowe - Circular Camp, 04 lipca 2018 r.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają na Circular Camp, który odbędzie się podczas Śniadania Biznesowego 4 lipca 2018 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora:

- spożywczego (Agro-food),
- szeroko rozumiany sektor produkcyjny (Manufacturing),
- medyczny (Health),
- tekstylny (Textile),

Państwa rekomendacje i potrzeby o jakich będziemy mówić podczas spotkania będą miały wpływ na tworzenie ramy grantu dla MŚP.

Czekamy na Państwa od godz. 9.15

9: 15 – 9: 30 Rejestracja
9: 30 – 10.00 Założenia Projektu C-Voucher
10:00 – 11.00 Identyfikacja wyzwań Circular Economy
11:00 -12.00 Networking

Prosimy o potwierdzeniu udziału na formularzu zgłoszeniowym

C-VOUCHER–jest to międzynarodowy projekt z programu Horyzont2020, w skład którego wchodzą partnerzy z Danii, Hiszpanii, Francji, Rumuni, Szwecji i Polski. Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju nowych łańcuchów wartości i modeli biznesowych zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy). W ramach projektu przedsiębiorstwa z tradycyjnym linearnym łańcuchem wartości będą mogły się starać o wsparcie we wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań, które zmienią ich dotychczasowy model biznesowy na nowy, zakładający minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie. Obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu polegająca na identyfikacji wyzwań związanych dla wprowadzenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która będzie podstawą do przygotowania konkursu dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem nowego modelu biznesowego. W ramach projektu odbędą się dwa konkursy dla przedsiębiorców.

 

 Seminarium o ogólnodostępnym systemie on-line zamówień organizatora EXPO 2020 Dubaj

 Seminarium o ogólnodostępnym systemie on-line zamówień organizatora EXPO 2020: https://www.paih.gov.pl/20180605/expo_seminarium,

które odbędzie się w najbliższy wtorek, 5 czerwca br. od godziny 11:00, w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

 

Link do systemu: https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/web/login.jst

Więcej informacji o tych zamówieniach, zawiera link po prawej stronie pod „Opportunities”: https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/attach/opportunities.pdf

 

Seminarium poprowadzi przedstawiciel Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju. Oceniam, że system może stanowić ciekawe źródło informacji o szansach biznesowych dla Państwa i Państwa klientów. Będziemy także wdzięczni za przesłanie zaproszenia dalej.

 

W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy w dniu dzisiejszym lub mailowy i telefoniczny w poniedziałek.

 

Serdecznie zachęcam,

 

Marta Zielińska

Główny Specjalista

Zespół Expo Dubai 2020

Tel.: 22 334 98 55

 

 

stopka

 • autor: Warszawa, , data: 2018-06-04

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych zamówienie zostanie udzielone firmie „MARTER Barbara Bogucka”.

 • autor: EL, data: 2018-05-29
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu 10 października 2018 r. w odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na Prezydenta m.st. Warszawy

W dniu 10 października 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na Prezydenta m.st. Warszawy.


W spotkaniu uczestniczyli Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Pan Piotr Żbikowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy.


W spotkaniu udział wzięli także Członkowie Zarządu Izby, przedstawiciele organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Izbie, rzemieślnicy, pracownicy Cechów Rzemieślniczych i Spółdzielni Rzemieślniczych, członkowie Komisji Egzaminacyjnych MIRiP.
Debata  poświęcona była możliwości współpracy m.st. Warszawy ze środowiskiem rzemieślniczym. Kandydat na urząd Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedział na szereg pytań. Przedstawił swój punkt widzenia odnośnie uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju rzemiosła, handlu i drobnego przemysłu. Podczas spotkania dyskutowano o poprawie jakości życia mieszkańców,  infrastrukturze w mieście, przedsiębiorczość, rynku pracy, finansach miasta oraz sporcie, kulturze i rekreacji.  Spotkanie było okazją aby poznać  poglądy Pana Posła Rafała Trzaskowskiego na najbardziej nurtujące środowisko rzemieślnicze problemy takie, jak:
- stawki czynszu lokali użytkowych wynajmowanych przez rzemieślników
- wieczyste użytkowanie gruntu
- i oświata zawodowa.
 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny