Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

GALA KONKURSU "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017"

GALA KONKURSU "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017"

W dniu 25 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4 odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”. Gali Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” towarzyszyły obchody ( to bym wykreśliła wystąpienia i prezentacja)  poświęcone XXV- leciu działalności Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Honorowy patronat nad Galą Konkursu objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik

Patronat nad Galą Konkursu objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerem Strategicznym wydarzenia był Europejski Fundusz Leasingowy SA (bez kropek pomiędzy S.A.)

Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn VIP.

Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” stanowiła finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994 r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm oraz organizacji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

„Liderzy Przedsiębiorczości Roku 2017”

Kapituła konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”, spośród kandydujących firm wyłoniła laureatów o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w następujących  kategoriach:

1.       Honorowy Lider Przedsiębiorczości Roku 2017

2.       Lider Przedsiębiorczości Roku

3.       Firmy zatrudniające do 10 pracowników - 4 laureatów,

4.       Firmy zatrudniające do 50 pracowników - 4 laureatów,

5.       Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników – 2 laureatów

6.       Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość – 3 laureatów.

Tytuł „Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2017” otrzymał

Pan Bogusław Wójcik

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” otrzymali:

1. Pan Stefan Rynowiecki

2. Pani Beata Ostrowska

3. Pani Alicja Sawicka

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2017” otrzymały następujące firmy: 

Firmy mikro:

 1. TRANSLATION STREET
 2. GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o.
 3. CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH SP. Z O.O.
 4. Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak

Firmy małe:

 1. PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski. Sp. J.
 2. Point of View Sp z o.o., sp. k.
 3. INDEPENDENT DIGITAL SP. Z O.O.
 4. RONOMED SP. Z O.O. SP.K

Firmy średnie:

 1. Styropmin Sp. z o.o.
 2. Piekarnia Ciastkarnia KŁOS

     oraz

Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość:

 1. Europejski Fundusz Leasingowy SA
 2. GMINA TARCZYN
 3. Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

FOTORELACJA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gala Konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2017"

MIKRO, MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

ORAZ

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ !

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

serdecznie zapraszają

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

oraz

instytucje wspierające przedsiębiorczość,

w tym samorząd terytorialny

do wzięcia udziału w:

prestiżowym konkursie

„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”

Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

 

Tegoroczna Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku” uświetniona zostanie uroczystymi obchodami z okazji Jubileuszu XXV-lecia działalności Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 25 października (środa) 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4.
 

O patronat honorowy nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwa i instytucje oceniane są w następujących kategoriach:

 • Mikro przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
 • Małe przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
 • Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursuankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty konkursowej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

 

Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w ramach działań promocyjnych otrzymają:

1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);

2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby  (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne, i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą.

Zapraszamy serdecznie wszystkie mikro, małe i średnie firmy oraz samorząd terytorialny do ubiegania się o to wyróżnienie, obecnie znane i cenione oraz postrzegane jako oznaka prawdziwego sukcesu gospodarczego, zarówno w kręgach decydentów jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Na zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” czekamy do dnia 4 października (środa) 2017 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Prosimy także o dostarczenie w formie elektronicznej 3-5 zdjęć promujących Państwa firmę.

Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017” i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Gromadzką na powyższy adres.

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny