Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w konferencji

"Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał"

 ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE KONFERENCJĄ REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2014R. 

W dniu 29 października 2014r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się kolejna z cyklu konferencja pod hasłem „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał.”

Tematyka konferencji poświęcona będzie możliwościom finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz roli innowacji w rozwoju sektora MSP. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami Parlamentu, Rządu, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Dzięki takim działaniom łatwiej rozpoznać bieżące bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei pozwala Fundacji MSP na występowanie do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej z inicjatywą zmian przepisów utrudniających lub hamujących rozwój sektora MSP.  Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”.

W konferencji udział weźmie około 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Związku Banków Polskich, posłowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele cechów i izb rzemieślniczych oraz przedstawiciele mediów. Honorowy patronat nad konferencją objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem konferencji jest Bank PEKAO S.A. Patronami medialnymi wydarzenia są TVP INFO, eGospodarka.pl, Gazeta MSP, portal Biznes2biznes.com, Europejskie Forum Przedsiębiorczości, GPW Media oraz Magazyn Ludzi Biznesu Przedsiębiorcy@eu.

Konferencji towarzyszyć będzie finał Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku. Tytuł nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 838 02 91 lub mailowy: marketing@fund.org.pl

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny