Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

GALA KONKURSU „Lider Przedsiębiorczości  Roku 2015”

W dniu 28 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Partnerem Strategicznym Payback. Patronat medialny nad Galą objęli: TVP Warszawa, TOK FM,  czasopismo Fundusze Europejskie, Gazeta MSP, GPW Media oraz Klub Integracji Europejskiej i Magazyn Ludzi Biznesu Przedsiębiorcy@eu.

Gala „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015” stanowi finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności  i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe  i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Gali Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015 towarzyszyć będzie debata „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”, poświęcona tematyce rozwoju przedsiębiorczości oraz Funduszom Europejskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem debaty jest przeprowadzenie szerszej dyskusji o szansach i możliwościach, jakie dają środki unijne oraz alternatywne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorczości dostępne na lata 2014-2020.

W wydarzeniu udział weźmie około 100 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związku Banków Polskich, posłowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele cechów i izb rzemieślniczych oraz przedstawiciele mediów. 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny