Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s.

 

             Opublikowano, dnia 16.01.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o przepustowości minimum 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych:

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minnimum 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

  1. Termin realizacji zamówienia

1 luty 2018 r. - 1 luty 2019 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

  1. Kryteria wyboru i oceny oferty:  cena (100 %)

 

Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

 

 

 

  1. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: do dnia 24.01.2018 r. do godz. 12.00 na adres: administracja@fund.org.pl
lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
pok. 107 do godz. 12.00.

 

  1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 32 11 wew. 104 e-mail: administracja@fund.org.pl

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny