Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Opublikowano, dnia  03.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia obowiązujące od dnia 13.01.2018 r. do 12.01.2019 r.:

  1. Ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew                  na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, szkód wodociągowych, gradu, dymu                  i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się

ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenie pojazdu, zalania.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura                 52 500,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                245 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

        2. Kradzieży z włamaniem i rozboju.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura               26 000,00 zł

- Sprzęt elektroniczny użyczony                                245 000,00 zł

- Wartości pieniężne                                                       8 000,00 zł

- Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP         10 000,00 zł

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
  1. Suma gwarancyjna:

- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia                             100 000,00 zł

w okresie ubezpieczenia

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

od dnia 13.01.2018 r. do 12.01.2019 r w Warszawie, ul. Smocza 27

 

  1. Kryteria wyboru oferty - cena ( 100 %)

                                         

  1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 11.01.2018 r.

  1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 32 11 wew. 104 e-mail: administracja@fund.org.pl

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny