Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Transportu weksli do Fundacji MSP

Warszawa, dnia 29.01.2021 r.

 

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące Transportu weksli na trasie:

1) Agencja Rozwoju Pomorza SA - Al. Grunwaldzka nr 472D, 80-309 Gdańsk

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

2) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - ul. Kordylewskiego nr 11, 31-542 Kraków

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

3) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – ul. Szopena nr 51, 35-959 Rzeszów

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

4) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - ul. Piekary nr 19, 61-823 Poznań

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

5) Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - ul. Karmelkowa nr 29, 52-437 Wrocław

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie transportu weksli na trasie Gdańsk-Warszawa, Kraków-Warszawa, Rzeszów-Warszawa, Poznań-Warszawa, Wrocław -Warszawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Przedmiotem transportu jest łącznie 34 sztuki weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według następującej specyfikacji:

 

1. Transport na trasie Gdańsk - Warszawa


        

Lp.

Nr umowy o dofinansowanie

 

Wartość dofinansowania z umowy

1

UDA-POIG.06.01.00-08-029/12-00

199 588,60

2

UDA-POIG.04.04.00-08-021/13-00

20 587 200,00

3

UDA-POIG.08.02.00-08-041/12-00

469 187,80

4

UDA-POIG.01.04.00-22-023/11-00

5 308 600,00

 

2. Transport na trasie Kraków - Warszawa

 

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.02.00-12-211/12-00

288 045,20

 

2

UDA-POIG.04.04.00-12-059/13-00

25 050 000,00

 

3

UDA-POIG.05.04.01-12-024/13-00

314 996,96

 

4

UDA-POIG.08.01.00-12-252/12-00

257 156,90

 

5

UDA-POIG.08.02.00-12-104/13-00

481 885,12

 

6

UDA-POIG.04.04.00-12-047/09-00

14 999 910,00

 

7

UDA-POIG.01.04.00-24-073/09-00
UDA-POIG.04.01.00-24-073/09-00

15 431 310,00

 

8

UDA-POIG.08.02.00-24-160/12-00

595 200,00

 

9

UDA-POIG.08.02.00-24-155/13-00

155 400,00

 

10

UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

824 177,36

 

11

UDA-POIG.08.02.00-24-046/14-00

687 400,00

 

12

UDA-POIG.01.04.00-24-132/11-00

9 248 210,00

 

13

UDA-POIG 08.01.00-12-240/09-00

781 575,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transport na trasie Rzeszów - Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.01.00-18-142/10-00

488 040,00

 

2

UDA-POIG.06.01.00-18-044/13-00

297 500,10

 

3

UDA-POIG.04.04.00-18-004/09-00

20 940 000,00

 

4

UDA-POIG.04.04.00-18-045/09-00

9 824 500,00

 

5

UDA-POIG.08.02.00-18-145/12-00

291 435,90

 

6

UDA-POIG.08.02.00-18-234/12-00

590 466,00

 

7

UDA-POIG.05.04.01-18-019/13-00

299 496,75

 

 

 

4. Transport na trasie Poznań - Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.08.01.00-30-188/13-00

471 310,00

 

2

UDA-POIG.08.01.00-30-275/13-00

490 000,00

 

3

UDA-POIG.01.04.00-30-063/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-063/09-00 

14 058 685,00

 

4

UDA-POIG.01.04.00-30-106/09-00

UDA-POIG.04.01.00-30-106/09-00

7 629 415,00

 

5

UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00

UDA-POIG.04.01.00-30-108/09-00

3 687 183,21

 

6

UDA-POIG.01.04.00-30-057/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-057/09-00
WEKSEL 1 Umowa

9 453 650,00

 

7

UDA-POIG.01.04.00-30-057/09-00
UDA-POIG.04.01.00-30-057/09-00
WEKSEL 2 Aneks

9 436 999,30

 

8

UDA-POIG.01.04.00-30-062/09-00 UDA-POIG.04.01.00-30-062/09-00

4 788 300,00

 

 

5. Transport na trasie Wrocław – Warszawa

 

Lp.

Nr umowy

Wartość dofinansowania z umowy

 
 

1

UDA-POIG.01.04.00-02-003/10-00

8 347 975,00

 

2

UDA-POIG.04.04.00-02-005/08-00

15 052 000,00

 

 

 

 

Weksle w dniu transportu są niewypełnione, jednakże stanowią zabezpieczenie dla umów o dofinansowanie o łącznej wartości  201 826 799,20 złotych (słownie dwieście jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

 

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin: transport weksli musi być w całości zrealizowany do 26 lutego 2021 roku

(dokładana data lub daty odbioru i transportu zostaną zawarte w umowie).

Miejsce realizacji zamówienia:

 

  1. Kryteria wyboru oferty:      
  1. Cena brutto – waga 100 pkt.

 

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/ cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

 

  1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 103 (ul. Smocza 27, Warszawa) lub na adres biuro@fund.org.pl do dnia 08 luty 2021 r. godz. 12:00.

 

  1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 517-489-550 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny