Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego
o przepustowości minimum 50/50 Mb/s

Czas trwania umowy – 12 miesięcy

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych.


I.    Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi stałego, szerokopasmowego, światłowodowego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/s.
Czas trwania umowy – 12 miesięcy

II.    Termin i miejsce realizacji zamówienia

1 lutego 2019 r. - 1 lutego 2020 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

III.    Kryteria wyboru i oceny oferty: cena (100%)
Sposób oceny:

C=

najniższa cena oferty brutto

x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (pok. 103, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: administracja@fund.org.pl

2019-01-16

Treść zapytania ofertowego łącze internetowe 2019

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny