Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

I.    Opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia obowiązujące od dnia 13.01.2019 r. do 12.01.2020 r.:

1.    Ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, szkód wodociągowych, gradu, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenie pojazdu, zalania.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:
- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura                52 500,00 zł
- Sprzęt elektroniczny użyczony                                    52 600,00 zł
- Wartości pieniężne                                                          1 000,00 zł

2.    Kradzieży z włamaniem i rozboju.

a) Przedmiot/sumy ubezpieczenia:
- Maszyny, urządzenia i wyposażenie biura                26 000,00 zł
- Sprzęt elektroniczny użyczony                                    52 600,00 zł
- Wartości pieniężne                                                           1 000,00 zł
- Wartości pieniężne w transporcie na terenie RP     1 000,00 zł

3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
a)    Suma gwarancyjna:
- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia                          100 000,00 zł
w okresie ubezpieczenia

II.    Termin i miejsce realizacji zamówienia
od dnia 13.01.2019 r. do 12.01.2020 r. w Warszawie, ul. Smocza 27

III.    Kryteria wyboru oferty - cena (100%)

IV.    Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl do dnia 11.01.2019 r. do godz. 12:00

V.    Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Arkadiusz Paciorek; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl.

2019-01-04

Treść zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia Fundacji 2019-2020

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny