Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27, 01-048, składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) na rok 2019 dla dwóch samochodów osobowych – ok. 5000 litrów rocznie.

I.    Opis przedmiotu zamówienia
Zakup paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla dwóch samochodów osobowych na rok 2019

II.    Termin realizacji zamówienia
Sukcesywnie od podpisania umowy do 31.12.2019 r.

III.    Kryteria wyboru i oceny oferty:         

1.    Wysokość upustu - liczba punktów max. - 50

                                                                                                       upust oferty ocenianej
Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =       -------------------------------------  x 50
                                                                                                    najwyższy oferowany upust

2.    Lokalizacja najbliższej stacji od siedziby Fundacji MŚP- liczba punktów max. -  30

Sposób oceny:

- do 1 km od siedziby     - 30 pkt
- od 1 km do 2 km           - 15 pkt
- od 2 km do 3 km           - 5 pkt
- powyżej 3 km                - 0 pkt

3. Ilość stacji benzynowych w woj. mazowieckim -  liczba punktów max. - 20

                                                                                                              ilość stacji benzynowych oferty ocenianej
Sposób oceny:  liczba punktów ocenianej oferty =  -----------------------------------------------------------------------------     x 20
                                                                                                  największa ilość stacji benzynowych z przesłanych ofert
                                                        
IV.    Miejsce i termin składania oferty


Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pok. 105 do dnia 28.12. 2018 r. do godz. 12:00

V.    Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Dorota Szlaga; tel.: 22 838 32 11 wew. 136 e-mail: administracja@fund.org.pl.

2018-12-20

treść zapytania ofertowego w sprawie zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa - Pb 95) dla samochodów osobowych na rok 2019

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny