Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

W latach 2009-2011 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości realizowała projekt pn. "Własna firma sukces bez tajemnic - BIS". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


Realizacja projektu miała na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego, poprzez zapewnienie jego uczestnikom profesjonalnych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków dla powstania 10 mikrofirm poprzez zapewnienie wsparcia finansowego. 


W wyniku rekrutacji wyłoniona została grupa 30 uczestników szkoleń (15 osób w każdej turze). Następnie na podstawie przedstawionych biznes planów wybrano grupę 10 uczestników (5 osób z każdej tury), którzy otrzymali dotację inwestycyjną wysokości 40 000 zł oraz tzw. wsparcie pomostowe. W rezultacie realizacji projektu powstało 10 nowych mikroprzedsiębiorstw.

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny