Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Fundacja MSP organizuje szkolenia i seminaria z zakresu prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, skierowane do przedsiębiorców.


Tematyka organizowanych szkoleń obejmuje m.in.:

  • prawo gospodarcze;
  • prawo pracy;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • zamówienia publiczne;
  • pozyskiwanie finansowania z różnych źródeł, w tym również funduszy europejskich. 

 

Fundacja MSP, jako podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług (KSU) posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, gwarantując właściwy poziom merytoryczny i organizacyjny przeprowadzanych szkoleń. 

Fundacja jest również organizatorem licznych konferencji dedykowanych przedstawicielom sektora MSP. Doskonałym przykładem takich przedsięwzięć są Mazowieckie Spotkania Przedsiębiorców oraz organizowane od 1994 roku Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny