Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana w październiku 1992 roku przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.


Najważniejsze działania Fundacji MSP:

  • obsługa programów dotacji Unii Europejskiej, realizowana w ramach zadań Regionalnej Instytucji Finansującej na Mazowszu;
  • organizacja dorocznego Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  • organizacja Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”;
  • wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez świadczenie profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych;
  • wdrażanie oraz promocja Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC), w szczególności 31. Światowego Kongresu Small Businessu (31st. ISBC), który odbył się w Warszawie w 2004 roku.

 

Od 2001 roku Fundacja MSP pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej na Mazowszu. Jest partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracującym przy wdrażaniu programów unijnych adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie Fundacja MSP współpracuje z PARP w zakresie wdrażania  funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowane jest przez Fundację MSP od 1994 roku. Jego głównym celem jest tworzenie okazji do wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk środowisk reprezentujących rzemiosło, handel i przemysł. W tej dorocznej konferencji uczestniczą prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, organizacji otoczenia biznesu, a także reprezentanci władz wojewódzkich, Rządu i Parlamentu.

Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany od 1994 roku. Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju. 

Od  1996 r. Fundacja MSP jest częścią ogólnopolskiej sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Podstawowym celem sieci KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Fundacja MSP jako podmiot zarejestrowany w KSU posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, zapewniając swoim klientom najwyższy poziom obsługi.

Fundacja MSP wspiera i promuje ideę Światowych Kongresów Small Businessu, zwłaszcza poprzez współorganizację 31. Światowego Kongresu Small Businessu (31st. ISBC), który odbył się w Warszawie w 2004 r. w Warszawie. Celem każdego Kongresu jest promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie współpracy biznesowej w środowisku międzynarodowym oraz podkreślenie roli MSP dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. O randze ISBC świadczy fakt, iż odbywają się one pod patronatem głowy państwa w osobie Prezydenta lub Króla.

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny