Ważne statystyki

  • Lat doświadczenia

  • Podpisanych umów dotacyjnych

  • mld zł pozyskanych dotacji dla MSP

Banery

  • Baner 1
  • Baner 2
  • Baner 3
  • Baner 4
  • Baner 5

ZAPYTANIA OFERTOWE

Rozstrzygnięcie postępowania na transport weksli na trasie Toruń - Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania na transport weksli na trasie Toruń - Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania na  transport weksli na trasie Toruń - Warszawa, zamówienie zostało udzielone firmie:

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsalnet Konwój Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Wstecz