Nasza oferta

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana w październiku 1992 roku przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Głównym celem działania Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wsparcie i propagowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które realizuje poprzez:

- wspieranie działań prowadzących do promocji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i za granicą;
- organizację corocznych konferencji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, organów samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz administracji rządowej;
- organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej;
- świadczenie usług doradczych, dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom podejmującym działalność gospodarczą;
- realizację programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw;
- wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie przedsiębiorstw;

Ważne statystyki

  • Lat doświadczenia

  • Podpisanych umów dotacyjnych

  • mld zł pozyskanych dotacji dla MSP

Strona główna

  • -

Od  1996 roku Fundacja MSP jest częścią ogólnopolskiej sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Podstawowym celem sieci jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Fundacja MSP jako podmiot zarejestrowany w KSU posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, zapewniając swoim klientom najwyższy poziom obsługi.