Ważne statystyki

 • Lat doświadczenia

 • Podpisanych umów dotacyjnych

 • mld zł pozyskanych dotacji dla MSP

Banery

 • Baner 1
 • Baner 2
 • Baner 3
 • Baner 4
 • Baner 5

O Fundacji

Głównym celem działania Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wsparcie i propagowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które realizuje poprzez:

 • wspieranie działań prowadzących do promocji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i za granicą;
 • organizację corocznych konferencji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, organów samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz administracji rządowej;
 • organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej;
 • świadczenie usług doradczych, dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom podejmującym działalność gospodarczą;
 • realizację programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw;
 • wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie przedsiębiorstw;
 • propagowanie idei Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC);
 • popularyzację światowych rozwiązań w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw;
 • promocję i działania na rzecz rozwoju regionu mazowieckiego, w szczególności poprzez rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Fundacja współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi zajmującymi się rozwojem sektora MSP oraz tematyką integracji europejskiej.