Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Aktualności

Możliwość odbioru weksla in blanco przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy okres trwałości realizowanego przez Państwa projektu upłynął, mogą Państwo wystąpić z pisemnym wnioskiem o zwrot lub zniszczenie weksla.

Wskazujemy na dwie możliwości:

1.    odbiór osobisty oryginału/anulowanego oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (załącznik 1)

lub

2.    komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (załącznik 2) lub przesłanie anulowanego oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (załącznik 2).

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o przekazanie RIF pisemnego wniosku o zwrot weksla z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony wypełniając jeden z dwóch załączonych do niniejszego pisma wzorów (załączniki 1 lub 2). Wniosek należy złożyć w kancelarii RIF lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Wniosek o zwrot zabezpieczenia powinien zostać podpisany zgodnie z reprezentacją spółki lub właściciela firmy. Pismo powinno zostać sporządzone po upływie okresu trwałości.

Jednocześnie zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez PARP/RIF wywiązania się Beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie.

Zwrot oryginału weksla in blanco w siedzibie RIF możliwy jest wyłącznie w przypadku osobistego odbioru weksla przez wystawcę lub osobę do tego upoważnioną.

W przypadku gdy weksel ma być zwrócony za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysyłany jest anulowany oryginał weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jeżeli złożony weksel in blanco wraz deklaracją wekslową został komisyjnie zniszczony, Beneficjent otrzymuje protokół komisyjnego zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami RIF pod nr tel. 22 838 32 11 wew. 140, e-mail: biuro@fund.org.pl

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny